Bài ca Nắng Đổ – Vững Lòng – Tam Tam Pháp Ấn

Bài ca Nắng Đổ

Nắng đổ nghiêng về trăm lôi ngã
Áo nghìn mầu Phật ở trong tâm
Đường muôn lối cũng vừa tất cả
Dấu ấn nào cùng đó trăm năm
Trái Đất quay cả một thiên kỷ
Vẫn nụ cười giản dị tự nhiên
Như mây trắng hiền đó là duyên
Hình như đó chính là thiện mỹ

HẢI TẦN – Sat 17/12/2

__________________________

VỮNG LÒNG

Ngàn sau thắc mắc làm gì
Phật tâm lồng lộng giữa trời rộng cao
Ta về ngắm lại trăng sao
Giữa đêm tăm tối không nao núng lòng

Rồi mai mặt nhật hừng đông
Tỏ soi lối cũ mênh mông đường về
Dẫu rằng không có hẹn thề
Nhưng mây trắng nhẹ một bề thênh thang

HẢI TẦN – Sun 18/12/22

__________________________

TAM PHÁP ẤN

Lòng dặn lòng “ chi phải lo âu ?“
Chạm việc đời không động không sầu
“ Trong cái thấy chỉ là cái thấy “
Vững lòng tin ghi mãi trong đầu
VÔ THƯỜNG, VÔ NGÃ, KHỔ… dấu ấn
Biển pháp mênh mông thấm vào đâu
Khởi bước … dù ngàn kiếp đến đích
Tịnh lạc đến dần, mặc đêm thâu !!

Huệ Hương

__________________________

TỨ PHÁP NHIỆM MẦU

Lệnh vua ban xuống, cần dấu ấn.
Tu cần Tam Pháp Ấn, khởi đầu.
Ghế vững ba chân, thành mặt phẳng.
Biển khổ mênh Mông, cũng vượt mau.

Hiện Tượng, sóng nhồi lên, xuống cao.
Bản Thể lặng yên, xanh một màu.
Tu cả một đời, ngăn sóng gió
Thường Lạc Ngã Tịnh, thấy chưa nào ?!

Viên An

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.