Chuyện Một Loài Chim Phụng – Tài Hoa ….Phụng Mới Long Đong

Chuyện một loài chim Phụng

Hoàng kia vũ lộng Trường Sa đó
Phụng chợt mừng reo nhớ hẹn thề
Nước đi ra biển lại về
Nghìn năm cố quận giác mê thật gần

Kìa xem một khoảng xanh trên đó
Với những thư sinh áo trắng hiền
Đã quen với những ưu phiền
Trôi đi một thoáng biết tên tuổi người

Hải Tân – Melbourne 09/12/22

___________________________

Tài Hoa ….Phụng mới long đong…

Tự nhận mình GÀ ĐEN một dạo
Chúc một ngày … “hiểu Đạo mới long đong”
Đám Ma Vương… đã quấn vòng
Hòng … buộc chặt Gà đừng mong thành Phụng

Nào ngờ… nhờ gió lộng, xoè cánh
Phụng mừng vui thấy cảnh cố hương
Mặc cho thế giới nhiễu nhương
Chức năng cơ bản … nào vương lụy phiền

Chọn con đường nhập liền… hoàn vũ
Đẹp, lành, thiện chuyện cũ trôi đi
Một thoáng … chấp nhận hữu vi
Phải chịu Khổ … rồi giá trị Phụng … QUÝ

Tấm gương sáng … người người hiểu ý

Huệ Hương – Sydney 9/12/2022

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.