Học Đạo Cuối Năm

Những ngày cuối năm quan sát quá trình tu học
Này… Phật Giáo vũ trụ quan, nhân sinh quan
Thân phận mỗi người thật bị đát, nhập nhàng
Còn trong mê dù nghèo, giàu
… sống quốc gia nào cũng khổ !

Khi học lời Phật dạy từng chút… hiểu rõ
Vấn đề xoay quanh khi căn tiếp xúc trần
Trong mỗi phút giây… suy nghĩ, lời nói đã hình thành
Từ vô minh… hướng dẫn dần vào nghiệp quả !

Còn sanh tử luân hồi, phải hoán cải phần nào vất vã
Càn thiện lương để tự gây dựng hạnh phúc mình
Từ nhân quá khứ, hiện tại, quả dị thục phát sinh
Lạc quan, bi quan dưới góc nhìn quán chiếu

Giáo lý Phật giúp hoán cải, chuyển đổi… tối thiểu
Nếu không tham cầu,sợ hãi biết do duyên
Không vật gì ở đời cứ mãi đứng yên
Chỉ cần đoạn diệt XÚC, DỤC…
… chuyển mê thành ngộ!
Tuần lễ cuối năm… .nguyện chiêm nghiệm sáng tỏ
Nam Mô A Di Đà Phật

Huệ Hương 25/12/ 2022

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.