Kính Mừng Khánh Tuế Lần Thứ 79 Đại Trưởng Lão HT Giới Đức

Kính mừng Khánh Tuế lần bảy chín
Hai hai một một đã đến ngày
Tấm gương mẫu mực bậc Thầy
Huyền Không Sơn Thượng phút giây nhớ về

Chốn trần gian thực tế… cõi Phật
Quá trình hành đạo rất diệu thường
Tâm rỗng rang giữa hai đường
Bốn sáu hạ lạp xiển dương chánh pháp

Huyền mặc tâm linh ngát hương tỏa
Đầy sáng tạo tư tưởng nhân văn
Trang nghiêm ấm áp tình thân
Uyên nguyên, phong phú tâm can quyện hoà

Hóm hỉnh, nhân từ cười … đắc đạo
Ngoại Tùng Am diễm ảo lung linh
Truyền đăng tục diệm độ sinh
Kính chúc tuổi vàng, tủy kinh pháp vị

Ngọn lửa trong tim … không ngừng nghỉ
Chí nguyện suốt thế kỷ kiên trì
Ngôn hành, tuệ giác thực thi
Bánh xe Chánh Pháp từ bi quay tròn
Lời thơ vụng … nguyện con ghi dấu
Ân đức thệ phụng cầu gửi trao
Kính mừng tuổi hạc nâng cao
Tăng Ni thất chúng ngàn sau nhớ hoài.

Đệ tử Huệ Hương kính chúc mừng Sư Thúc – Sydney 15/12/2022

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.