Thông Báo Khóa Tu Tịnh Nghiệp

Tổ đình Phước Huệ
Thông báo Khóa Tu Tịnh Nghiệp

Kính gởi: Quý Liên hữu, quý đồng hương Phật tử.

Hằng năm vào ngày Vía Phật A Di Đà, Tổ đình Phước Huệ có tổ chức Khóa Tu Tịnh Nghiệp cho các Phật tử cùng quý Liên hữu trau dồi Phật pháp làm tư lương cho hành trình giải thoát.

Khóa tu năm nay từ ngày thứ bảy 31/12/2022 đến thứ hai 2/1/2023

Ngày khai giảng: 9 giờ sáng thứ bảy 31/12/22

Địa điểm: Tổ đình Phước Huệ 363-365 Victoria St. Wetherill Park NSW 2164

Đây cũng là một thiện duyên để quý Phật tử và Liên hữu trùng phùng hạnh ngộ trao đổi những thành quả tu học trong năm.

Kính mời quý Liên hữu và quý đồng hương Phật tử về tham dự khóa tu học hữu ích nầy.

Trân trọng,

Sydney ngày 26/11/2022
Phó Trụ Trì
TK. Thích Phước Viên

This entry was posted in Thông Báo, Tin Tức. Bookmark the permalink.