Chào Mừng Năm Mới 2023 – Chờ Đón Năm 2023


Chào mừng năm mới 2023

Tống cựu nghinh tân, bầu trời rực sáng
Từng loạt pháo hoa muôn sắc phô bày
Đại duyên đại phước nào… vẫn còn đây
Vẫn thanh thản, nhìn cuộc đời với tâm đạo

Chắp búp tay sen kính chúc …
Tịnh độ nhân gian chính do mình tự tạo !
Nhân quả công bằng thưởng phạt phân minh
Thường xuyên gần gũi hiền trí…Tuệ phát sinh
Lắng nghe và quán sát lục nội ngoại xứ !

Kính chúc người… sớm thoát khỏi biển sanh tử
Vừa gieo trồng ruộng phước chọn đúng pháp tu
Khéo tự hộ niệm trở thành bậc trượng phu
Thấy được bản tâm mình… hướng về vô thượng.
Phù du vạn hữu đều nằm trong tam tướng [*]
Nhưng, tốt đẹp chỉ thuộc… người tự tin
Hiểu trách nhiệm, chuyên cần … tính cách mình
Cơ duyên, kỳ tích …
luôn dành cho người có chuẩn bị !
Năm mới đến, nguyện cầu …
Từng phút giây đều như lý tác ý !

Huệ Hương

_____________________________

Chờ Đón Năm 2023

Giờ cuối năm, giả từ bao xui rủi.
Lòng Hân hoan, chờ năm mới đổi thay…!!?
Nhân loại cùng thêm một tuổi mới đây.
Hay quỹ thời gian, trừ đi một tuổi !?

Pháo hoa rực sáng, niềm tin an ủi.
Mọi người Hân hoan, chúc tụng lẫn nhau.
Tương lai, hy vọng, mơ ước đến đâu.
Mong bạn : Lời Chúc Đầu Năm Linh Nghiệm.

Để lời đẹp, tâm lành, không phù phiếm.
Như Lý Tác Ý, hay Vạn Sự Như Ý.
Luôn dành hết cho người có chuẩn bị.
Kìa pháo hoa sáng tâm không mê nữa ….

Phút Chánh Niệm,.. 2023 đến thật rồi.

Viên An

_____________________________

Chào mừng năm mới 2023

Tân niên trở gót… về đây
Mọi nơi pháo rực… trời đầy nở hoa
Cầu mong nạn khỏi… tai qua
Toàn cầu covid hãy tha… con ngưởi

Để… Tân niên thắp tiếng cười
An vui cuộc sống, xinh tươi… ngày nào
Cúi xin… các đấng trên cao
Độ trì thế giới, vượt bao… ách nàn

Mong Tân niên đổi… sang trang
Mọi người từ ái, sẵn sàng… giúp nhau
Vì chung quyến thuộc… đã lâu
Lạc bờ sanh từ, bể dâu… hóa thù

Cầu xin hạnh phúc… an nhu
Như lời thường chúc, mịt mù… xóa đi
Hận thù mang nặng… làm chi
Càng thêm đau khổ, khó khi… nhẹ lòng

Đầu năm hy vọng, ước mong
Điều mình không muốn, đừng trông… cho người
Mưu cầu hạnh phúc vẹn… mười
Nào ai nghĩ khác, trêu ngươi… ngược đời

Giữ trong tâm, chúc nhau… lời

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.