Có Đôi Lúc… Khéo Thấy… Tuỳ Căn Cơ

Có đôi lúc … khéo thấy!

CÓ ĐÔI LÚC …
Nên giữ tâm mình như một nền đất
Bịu rơi vào liền tan lẫn thật nhanh
Như chuyện đời … không để ý đấu tranh
Lỗi người….bỏ qua không phiền không trách

CÓ ĐÔI LÚC ….
lại giữ tâm mình như một nền gạch
Sáng bóng nên bụi vào… nhìn thấy rõ ngay
Như Lỗi mình… nhanh chóng phát hiện, sửa sai
Điều học được… khả năng kiềm chế thương, ghét

CÓ ĐÔI LÚC ….
Qua bao sóng gió chợt suy xét
Mỗi người cuối cùng … phải có một chốn về
Dõng mãnh định hướng lại những vấn đề
Tìm được chìa khoá rồi… hãy giữ lấy
Người đầy đủ tri kiến mới … KHÉO THẤY !

Huệ Hương

_____________________________

Khéo Thấy … Tuỳ Căn Cơ.

Nhắc lại thời ngũ tổ Hoằng Nhẫn :
Khi học hai bài kệ để đời ,:
Bài cua ngài giáo thọ Thần Tú :

Thân thị Bồ Đề Thọ.
Tâm như minh cảnh đài.
Thời thời cần phất thức.
Vật sử nhá trần ai.

Bản dịch của Tô Quốc .:

Thân thiệt Bồ Đề Thọ.
Lòng như minh cảnh đài.
Hàng hằng lâu phủi sạch.
Chớ để vướng trần ai.

Bồ Đề Thọ ví như tánh giác ngộ.
Minh cảnh đài là đài gương sáng.
Minh cảnh chỉ tâm tỏ rạng mời người.
Ngài Huệ Năng, kiến giải kệ ráng :

Bồ Đề bổn vô thọ.
Minh cảnh diệt phi đài.
Bốn lại vô nhất vật.
Ha xứ nhá trần ai.

Hai bài kệ để đời cho nhân thế.
Mổi bài khế hợp với một căn cơ
Khi tu cần biết căn cơ thích hợp.
Mới mong đạt kết quả mong cầu.

Để đi đến cứu cánh học bài kệ thị tịch Lục Tổ Huệ Năng .

Ngơ ngơ không chấp thiện.
Lâng lâng không tạo ác.
Lặng lặng xả thấy nghe.
Thênh thang chẳng bận lòng.

NGƯỜI ĐẦY ĐỦ TRÍ KIẾN MỚI … KHÉO THẤY.

Viên An

_____________________________

Đôi Lúc… Khéo Thấy… Tuỳ Căn Cơ

Có đôi lúc… khéo thấy mình
Như hòn sỏi nhỏ, lặng thinh… bên đời
Mặc cho tranh đấu, mọi… người
Được thua chấp nhận… mỉm cười thế thôi

Có đôi lúc… khéo thấy tôi
Chỉ là hạt bụi… nhỏ nhoi, giữa trời
Dừng chân một kiếp… nghỉ ngơi
Hỏi ngày mai biết, về rơi… nơi nào

Hồng trần chỉ giấc… chiêm bao
Tâm bình phẳng lặng, thôi… chao đảo lòng
Bồ đề thấu thọ… sắc, không
Cảnh đài gương bóng, huyỗn… trông thật gì

Nhất tâm hướng Phật… đường đi

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.