Tạ Ơn Cuối Năm

Ai ơi mười sáu đến rồi
Cùng nhau ôn lại bụi đời năm qua
Dầu cho tinh tấn thêm ra
Thực hành chỉ mới phần ba mong cầu
Lời Phật dạy quá nhiệm mầu
Nhưng sao NGÃ ÁI đắm sâu… thua chào

Suối nguồn an lạc thanh cao
Chỉ cần Chánh niệm… khổ đau thoát liền
Ước gì thiện nguyện phước điền
Gia tài tích tụ còn nguyên từng giờ
Vụng về dệt mấy vần thơ
Tín tâm thành khẩn đừng mờ giới hương

Nhạc đâu réo rắt bên đường
Nghe như kinh kệ Kim Cương đó mà
Xuân về chúc phúc mọi nhà
Đừng cho tám gió dần dà ghé thăm
Hy vọng vận tốt quanh năm
Trí tuệ minh mẫn chẳng cần thọ… trăm

Nhang oằn cong… chứng nguyện thầm
Bao nhiêu tật xấu ngủ ngầm hiện ra
Ý chí trừ diệt tối đa
Mới mong năm tới… soát rà cười vang
Thanh thản… Thân khỏe, Tâm an

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.