Chùa Quang Minh Vận Động Cho Động Đất 11Am 20/02/2023 (81,556 Dollars) Trong 24 Giờ

Số tiền đã đóng góp 11am 20/02/2023 ( 81,556 dollars ) trong 24 giờ vận động cho động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ là một kỷ lục

Cám ơn tấm lòng vàng các đồng hương phật tử.

Như đã dự đoán thời tiết rất đẹp sân chùa không còn chỗ đậu xe, đồng hương Phật tử trên 1000 người từ 10 giờ sáng lần lượt đến chùa lễ phật và tham gia gây quỹ, sân chùa thướt tha với nhiều áo dài muôn màu như mùng một tết.

Trong nhà bếp hơn 20 thiện nguyện viên trong ban tiếp tân với trang phục áo vàng nón trắng trang hoàng sắp xếp thức ăn trên 14 món và tráng miệng trên 10 món, Cũng nên nhắc lại chùa chỉ mới chuẩn bị rất đột xuất chỉ có 5 ngày trong ban nhà bếp gồm 30 vị ngày đêm chuẩn bị thức ăn cho ngày hôm nay.

Đúng 11:30 sáng ban tiếp tân mở cửa thân mời các đồng hương vào dùng tiệc, bên trong hội trường với sức chứa 400 khách và số khách còn lại ra ngoài ngồi các lều và xung quanh công viện tượng phật Thích Ca. Xin Cám ơn toàn thể hơn 1,000 đồng hương ủng hộ nhiệt tình cho buổi gây quỹ cho trận Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay. Qua lời phát biểu Bà Bộ Trưởng Natalie Suleyman và Ông Suleyman hôm nay, chúng ta càng hiểu sâu sắc hoàn cảnh đau thương và khốn cùng của nạn nhân.

Xin cám ơn Quí chư tăng ni các chùa

Xin cám, ơn các thiện nguyện viên, MC, Đài SBS, ban tiếp tân ,ban nhà bếp, ban âm thanh IT, ban tài chánh , ban bảo vệ , các gia đình Phật tử.

Số tiền đã đóng góp 81,556 dollars gởi ngân hàng lúc 11am 20/02/2023 trong 24 giờ vận động là một kỹ lục hiếm có ,nếu tiếp tục đón nhận tiếp số tiền có thể vượt con số 100,000 Số tiền đã được Thượng Tọa Thích Phước Tấn trao tận tay cho Ông Suleyman đại diện cộng đồng Thổ Nhĩ Kỳ tại Úc ban đầu 77,000 dollars, 10 phút sau tăng lên 79,000 dollars, sẽ chuyển thẳng tới cấp cứu cho nạn nhân ngay lập tức. Số tiền tăng lên 81,556 dollars gởi ngân hàng lúc 11am 20/02/2023.

Các quí vị đã đóng góp và muốn khai thuế đã nhận biên lại ngày hôm qua.Nếu quí vị nào còn muốn đóng góp xin liên hệ với Ông Suleyman Telephone: 04093663660 Cộng Đồng Thổ Nhĩ Kỳ .

Xin trân trọng cám cám ơn tấm lòng rộng lượng quí đồng hương.

Thân kính.
Phạm Phúc Nhan

___________________________

The donation of 81,556 dollars sent to bank on 11 am 20/02/2023 in 24 hours of campaigning for the earthquake in Turkey is a record

Thank you for the golden heart of fellow Buddhists.

As predicted, the weather is very nice, the temple yard has no parking space, fellow Buddhists over 1000 people from 10 am in turn come to the temple to go to the temple and participate in fundraising, the temple yard is graceful with many colourful ao dai such as: new year’s first day.

In the kitchen, more than 20 volunteers in the reception team with yellow costumes and white hats decorated with 14 dishes and 10 desserts. It should be mentioned that the temple has only prepared very suddenly, only 5 Days in the kitchen department consists of 30 people day and night preparing food for today.

Right at 11:30 am, the reception board opened the door to invite fellow countrymen to the party. Inside the hall with a capacity of 400 guests and the rest of the guests went out to sit in tents and around the Shakyamuni Buddha statue park. Thank you to all more than 1,000 compatriots who enthusiastically supported the fundraising for the Turkey Earthquake today.

Through today’s speeches by Ministers Natalie Suleyman and Mr. Suleyman, we gain a deeper understanding of the tragic and plight of the victims.

Thank you to the monks and nuns of the temples.

Thank you, volunteers, MC, SBS, reception, kitchen, IT audio, finance, security, Buddhist families.

The amount of money contributed 81,556 dollars to the bank at 11am on February 20, 2023, during 24 hours of campaigning is a rare record, if we continue to receive the amount that can exceed 100,000 The amount has been liked by the Venerable Master. Phuoc Tan personally handed over to Mr. Suleyman, the representative of the Turkish community in Australia, initially 77,000 dollars, 10 minutes later increased to 79,000 dollars, will be transferred directly to the victim’s emergency room. The amount increased to 81,556 dollars sent to bank at 11am 20/02/2023.

The amount of money contributed 81,556 dollars to the bank at 11am on February 20, 2023 in 24 hours of campaigning is a rare record, if we continue to receive the amount that can exceed 100,000 The amount has been liked by the Venerable Master. Phuoc Tan personally handed over to Mr. Suleyman, the representative of the Turkish community in Australia, initially 77,000 dollars, 10 minutes later increased to 79,000 dollars, will be transferred directly to the victim’s emergency room. The amount increased to 81,556 dollars sent to bank at 11am 20/02/2023,.

Those of you who contributed and want to file a tax return received a receipt yesterday.
If you still want to contribute, please contact Mr. Suleyman Telephone: 04093663660 Turkish Community.

Thank you very much for your generosity.

Kind regards
Pham Phuc Nhan


Tường Trình Buổi Gây Qũy Động Đất Tại Chùa Quang Minh Ngày 19/2/2023

Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Số người thiệt mạng đã vượt 25.000. Do tình hình khẩn cấp Chùa Quang Minh sẽ tổ chức gây quỹ đột xuất vào 11giờ 30 Chủ Nhật 19-02-2023 tại hội trường nhà bếp để giúp đở và an ủi nạn nhân tại 2 quốc gia nầy, xin quí đồng hương phật tử ủng hộ việc làm rất ý nghĩa nầy.

Cám ơn tấm lòng vàng các bạn : Ngày hôm nay Cộng Đồng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đến chùa Quang Minh làm biên nhận khai thuế cho những donation cần, sau đó tất cả số tiền sẽ gởi trực tiếp nạn nhân qua account mà bà Bộ trưởng Bà Natalie Suleyman MP cung cấp được chuyển thẳng đến nạn nhân số tiền hiện nay đã trên 17,000 dollars trước 5 giờ gây quỹ chính thức.

Thank you: Today the Turkish Community will come to Quang Minh Temple to make a tax return receipt for the necessary donations, then all the money will be sent directly to the victims through the account that Ms. Minister Ms. Natalie Suleyman MP ‘ suggested .The donation is sent directly to the victim, the amount is now over 17,000 dollars before 5 hours of the official fundraiser.

DANH SÁCH GÂY QUỸ ĐỘNG ĐẤT 11:30 am 19/02/2023 Tại Chùa Quang Minh

1 BS NHÂN & THU 2,000
2 HOÀNG LAN 2,000
3 CHU LIỄU 500
4 LÔC BOSS GOLF 200
5 CHÙA QUANG MINH 5,000
6 NHÀ HÀNG NHỊ NƯƠNG 100
7 DIỆU VIÊN 100
8 TOMMY LÂM 100
9 LÊ MINH THÀNH 200
10 THANH TRÚC 100
11 ANH TÔ 200
12 YẾN, XUÂN, THÚY 60
13 LÊ THỊ KHANH 200
14 HẢO 50
15 GLENGALA PHARMACY 300
16 BEACON COVE PHARMACY 300
17 SAIGON PHARMACY 300
18 PHILIP LE CONSTRUCTION 300
19 THẢO LÊ, GOLDCOAST 200
20 SHINY NAILS’ , CANBERA 300
21 CÔ TƯ TÂM NGỘ 200
22 CÔ LỆ THANH 110
23 SƯƠNG TRẦN 200
24 THẢO NGUYỄN M&M OPTIX. $1,000
25 NT HAPPY MANGOESBÉ VĂN HUỲNH.$1,000
26 DARWIN SUN INDUSTRIES P/LLÊ QUÁCH $1,000
27 TẮC HƯƠNG 50.
28 TÂN GOLF 100
29 MẠNH HỒ GOLF 100.
30 NGHIÊM LỆ 200
31 ANH CHI TƯ THUẬN 200
32 TRANG PHARMACIST 300
33. Helen Huong $100
34 Kimmie Chau Bui $100
35.Kimmie ‘s kids $70
36Tracey Tran $100
37.Thuy Tien MC $50
38.Lynh Le Vi $100
39.Mỹ Phước $100
40.Tam Nhu $50
41.Que Hoang Cô Thiện An $100

TOTAL $ 17,740

BS Phạm Phúc Nhân

This entry was posted in Giáo Hội, Thông Báo, Tin Tức. Bookmark the permalink.