Gây Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Động Đất Tại Thổ Nhĩ Kỳ

Tổ Đình Phước Huệ
Thông Báo
GÂY QUỸ CỨU TRỢ NẠN NHÂN
ĐỘNG ĐẤT TẠI THỔ NHĨ KỲ

Trong những ngày qua, trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã gây rất nhiều thiệt hại và tử vong cho cư dân nơi đó. Chính phủ Úc đã lên tiếng kêu gọi hảo tâm của tất cả mọi người hướng về các nạn nhân thiên tai với tinh thần chia xẻ những mất mát to lớn đó.

Với tinh thần tương trợ cùng chung lo việc cứu tế, Tổ đình Phước Huệ kết hợp với Quỹ Từ Thiện Phật Giáo Việt Úc VABAT sẽ nhận cứu trợ nạn nhân động đất:

Địa điểm: Tổ đình Phước Huệ
365 Victoria St. Wetherill Park 2164
Điện thoại: 02 9725 2324 – 02 9725 5385

Tổ Đình tha thiết kêu gọi toàn thể quý đồng hương, Phật tử cùng tiếp tay cho công tác cứu trợ nầy. Mọi sự đóng góp trên 2 Úc kim sẽ được cấp biên lai khấu trừ thuế. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc văn phòng Tổ Đình 9725 2324.

Trân trọng thông báo.
Ngày 20 tháng 2 năm 2023
TM. Ban Tổ Chức
Tk. Thích Phước Viên

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.