Hình Ảnh Gây Quỹ Ngày 26/2/2023 – Hơn 1000 Người Tham Dự

Dưới đây là một số hình ảnh buổi gây quỹ cho động dất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong bữa trưa ngày 26/2/2023Hơn 1000 người tham dự, trong số đó gần 100 Phật tử thiện nguyện viên do Sư Cô Huệ Thanh vận động đã cung cấp bữa ăn  chay trưa rất phong phú hơn 25 món, cùng gia đình võ sinh Vovinam và các Anh, Chị giúp vui phần văn nghệ.

Xin nhất vào hình để xem cở lớn hơn – hình ảnh do Cô Huế Hiếu ghi lại

Nhất là qụý đồng hương, Phật tử đã giúp khuyên góp hơn AUS $72,000 tiền mặt tính đến khoảng 3 giờ chiều qua, và con số ủng hộ đã hứa ủng hộ của cộng đồng qua sổ ngân hàng sẽ được Ban Tổ Chức và Thầy Trụ Trì Thích Thiện Tâm tổng kết trong phần thông báo cảm tạ.e

e

e

e

e

e

e

e

C

Huệ Hiếu

This entry was posted in Giáo Hội, Phim Ảnh. Bookmark the permalink.