Kính Mừng Khánh Tuế Sư Phụ Viên Minh Đại Thọ 80

Kính lễ Sư Phụ Viên Minh… mừng 80 niên tuổi hạc
Vẫn đầy nhiệt huyết, pháp nhủ tuôn tràn
Tiếng cười ngọt trong … vang cả núi ngàn
Bửu Long, Rừng thiền Viên Không … năm tháng
Hình bóng Người như vầng trăng ấm sáng !
Thực tại hiện tiền … chân lý cuộc đời
Tùy duyên thuận pháp, ghi nhớ mãi … Thầy ơi !
Nguyện cúng dường quà tặng tinh yếu

“ Phước Đức trang nghiêm, Huệ nhật phổ chiếu ”
Đại phước duyên nào Thầy, Trò đã gặp nhau?
Tục đế, chân đế … ảo tưởng bản ngã xen vào
Vĩ đại hơn Thầy truyền trao Tứ Niệm Xứ !
Vần thơ vụng dại… nhưng lòng thành đệ tử
Tri ân ánh đạo thiêng giảng dạy cao sâu
Nguyện đại tùng hạo khí vẫn nhiệm mầu
Theo thời gian, từ tâm càng khuếch đại
Kính chúc Sư Phụ… hy hiến Đạo, Đời tự tại!!

Huệ Hương Melbourne 23/2/2023

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.