Mùng Mười Tết Học Ca Dao Về Vàng …

Mời nghe ca dao chứa kinh nghiệm quý báu
Mang giá trị sâu sắc đã ẩn tàng
“ Cầm vàng mà lội qua sông
Vàng rơi không tiếc, uổng công cầm vàng “
Ngày thần tài mùng mười … vẫn còn tục lệ ?

Vàng quý báu, ưa chuộng cho mọi thế hệ
Lội qua sông ám chỉ sự vất vã gian nan
Bản thân cố gắng trèo núi vượt ngàn
Mong giữ gìn tài vật cho đàn con cháu !

Nhưng than ôi!
Đại dịch, thiên tai…thất bại đổ dồn rốt ráo
Tự nhủ thầm:
“ Vật chất mất đi ngày sau có thể mua ”
Nhưng sức khỏe, thời gian học Đạo… chào thua
Ta hãy giữ được chất vàng trong nội tâm mới quý!

Niềm tin về sức mạnh tâm linh, sự quyết chí
An lạc hạnh phúc trong pháp Phật vô biên
Vàng, Ngọc nhiều chỉ thêm nỗi muộn phiền
Tài sản năm nhà … đến đi làm sao biết ?
Đừng tiếc uổng … Pháp luôn ẩn tàng thông điệp!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.