Phật Đã Dạy

Phật đã dạy sinh lão bệnh tử
Tránh sao đây hai chữ kiếp người
Nhưng hoài giữ mãi nụ cười
Cho khuôn mặt đó suốt đời reo vui

Đường trần đó bước đi xin trọn
Nguyện ước lòng luôn chọn lối tu
Trong ngoài sẽ mãi hòa nhu
Lời kinh tiếng kệ thấm sâu đáy lòng

Dẫu đang mãi trong vòng nhân thế
Có sá gì mặc kệ thị phi
Quên đi phiền não trên đời
Trả vơi nghiệp cũ nụ cười thảnh thơi

Phật đã dạy cuộc đời bể khổ
Tu theo Ngài sẽ có lạc an
Dẫu cho rằng lắm khó khăn
Nhưng hoài tinh tấn nhẹ nhàng mây trôi

HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.