Phim Ảnh Phật tử Chùa Hoa Nghiêm Hành Hương Xuân Qúy Mão Ngày 4/2/2023

Phật tử Chùa Hoa Nghiêm Hành Hương các Chùa Quảng Đức, Chùa Bồ Đề, Chùa Quang Minh, Chùa Ấn Quang, Trung Tâm Buddhist Discussion Upway, Tu Viện Từ Ân và Khmer Temple tại Melbourne Ngày 4/2/2023 nhằm 14 tháng Giêng năm Qúy Mão do Côo Huệ Hiếu ghi hình lại

Huệ Hiếu

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.