Sống An Vui… Những Ngày Còn Lại !

Sống an vui là biết tri ân cuộc đời, biết đủ !
Đừng quá khắc khe khi xử thế đối nhân
Giây phút hiện tại dành soi rọi bản thân
Giá trị con người …
được định hình qua những trải nghiệm (1)

Biết nhận ra đâu là ưu, khuyết điểm
Không vội thỏa mãn những gì mình có, chủ quan
Khoan dung độ lượng … tâm đức tròn mang
Bình thản đón nhận dù đôi lúc còn hướng thượng !

Chợt tỉnh thức biết đủ … thôi vọng tưởng
Đời sống giản dị thích ứng thể xác, tinh thần
Lại thêm tu dưỡng phẩm hạnh biết tri ân
Và chữ Tín mới…  đứng vững trong xã hội !

Trộm nghĩ muốn sống an vui …
…… nhân phẩm tốt là cốt lõi !
Là tấm phiếu thông hành đến khắp mọi nơi
Nội tâm mạnh mẽ chăm sóc thân, lời
Vẫn hành xử khiêm tốn chẳng bận lòng được mất !
Những ngày còn lại … càng sống gần lời dạy Phật.
Hiểu được … Vô thường, vô ngã, khổ, duyên khởi là nhất !!

Huệ Hương

_________________
(1) “Người sống nhiều nhất không phải là sống lâu năm nhất mà là người có nhiều trải nghiệm phong phú nhất “ Jean Jacques Rousseau .

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.