Trường Thọ – Lời Chúc Đầu Năm…

Trường Thọ

Đầu Xuân bạn chúc mình: ” Sống lâu trường thọ ”
Chợt trong đầu một ý pháp tỏa lan
Mình phải thành món vật cổ trang hoàng
Tốt hơn là mang tiếng vật cũ không cần chứa !

Từ lúc ấy đến nay lòng tự hứa :
” Hãy sống hết mình với hiện tại bây giờ ”
Cũng đừng coi thường những ý nghĩ bất ngờ
Dù chỉ thoáng qua trong vài giây thất niệm

Sẽ trở thành thói quen tạo điều bất thiện
Vì mỗi tâm thức có nhiều thành tố theo cùng
Khả năng tiêu cực, tích cực khó đi chung
Và ta đã tiêu hoang quỹ thời gian còn lại !

Danh từ ” Của tôi ” và ” Tôi có ” chỉ tồn tại
Khi thân tâm còn sáng suốt, khỏe thôi
Mới phụng hiến chút khả năng gì được cho đời
” Vật cổ ” và ” đồ cũ phế thải ” khác nhau xa lắm

Càng tư duy … bước vào tuổi thu đông thật thắm !!!

Huệ Hương

_____________________________

Lời Chúc Đầu Năm…

Rằm tháng giêng, qua nửa tháng Tết .!!
Đi mười chùa bái lạy tứ phương.
Mang niềm tin, nhìn đám khói hương.
Xin Phật chứng tâm thành Phật tử.

Họp mặt vui, đủ đầy bạn lữ !
Lời chúc lành luôn giử đầu môi.
Chúc Trừơng Thọ, sống trăm tuổi thôi .!!
Thêm : sức khỏe, an khang, thịnh vượng.

Nghe êm tai, chúc lành ý tưởng.
Nếu linh nghiệm, sống bớt đọa đày.
NHÂN QUẢ vào mọi việc đổi thay !!?
Đem tâm lành chúc người… là Phước.

Tránh Không Khỏi, và Cầu Không Được !!!?
Cửa tử luôn chờ sẵn chúng ta .!,,
Bất luận là trẻ hay… đã già .
Qua cửa nhẹ nhàng… như vào giấc ngủ.

Tuổi Thu Đông… sống đời đã đủ…

Viên An

_____________________________

Trường Thọ – Lời Chúc Đầu Năm…

Đầu năm hay chúc… sống lâu
Mong điều trường thọ hẳn âu… tốt lành
Nếu không sức khỏe, lẹ… lanh
Tuệ tri minh mẫn, tinh nhanh…. lo mình

Mới là phúc thọ chính… minh
Chứ nằm một chỗ, tâm linh… bất thường
Tựa như cổ vật, đáng thương
Gia đình khó… bỏ, vấn vương khổ nhiều

Muốn không lãnh nghiệp… xế chiều
Gắng mà tu tỉnh, nhớ điều… Phật răn
Quán tâm… sám hối, ăn năn
Lỗi lầm qúa khứ, nhủ rằng… tránh xa

Cái Tôi, Tam độc dẫn… ta
Đi từ… vô thủy, Ta-bà… lộn quanh
Nếu mà không biết, tính… nhanh
Chất chồng thêm nghiệp, vay đành… trả thôi

Hôm nay… đã qúa rằm rồi
Tứ phương Phật tự, bái thời… cũng xong
Nhớ rằng chớ có…. cầu mong
Tự mình… đốt đuốc, mới hòng… bước đi

Thích Ca dù rất… Từ Bi
Qủa Nhân… khó đổi, hành thi… chính mình
Tu tâm, dưỡng tánh… nghiêm minh
Ngày… vô thường đến, thật tình… chăng lo

Thu Đông tuổi lớn… trời cho
Hiểu ra phước đủ, bo bo… làm gì
Học thông… Không, Sắc tâm ghi
Gắng mà buông bỏ, ra đi… mỉm cười

Thọ trường cảm tạ… ơn đời

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.