Về Một Thư Pháp Được Bạn Tặng!

Nhận bưu phẩm với bức thư pháp nghệ thuật,
Ba chữ vàng diêu luyện VÂN TRUNG SƠN
“ Núi trong mây “ còn ý nghĩa đạo lý nào hơn
Mây: phiền não, vọng tưởng…Núi là Tánh Phật !

Như nhắn nhủ …
“Đừng mong đợi gì thế giới vật chất”
Chúng biểu hiện khác nhau qua mỗi chặng đường
Dù có bao nhiêu mây…..
Núi vẫn tự tại như thường
Những gì đến đi trong cuộc đời …như tia chớp !

Chợt chiêm nghiệm …
ngoại cảnh do Tâm làm ra rất ăn khớp
Lại không nhớ mình luôn có bạn tri âm
Đi bên cạnh mãi mãi cách âm thầm
Đừng nói cô đơn … hãy chung sống thân thiện!

Gửi đến bạn danh ngôn sau khi chiêm nghiệm!
Khi nhận định con người của bác học Einstein (1)
Nửa như trao đổi lý đạo, nửa ngầm khen
Chắc hẳn đại duyên căn cơ tu tập nhiều niên kỷ
Bạn đã ngộ được gì về “Con người nguyên thủy”? (2)

Huệ Hương

_________________

(1) Khi nhận định về con người, nhà bác học Einstein đã viết “ Con người là một phần của toàn thể mà người ta gọi là Vũ Trụ, một phần bị hạn hẹp trong không gian và thời gian. Con người chiêm nghiệm về mình, về những suy tư, niệm lự tình cảm của mình như thể là cái gì tách khỏi mọi sự. Đó là ảo tưởng do tâm thức sinh ra
Ảo tưởng đó chính là một nhà tù đối với chúng ta, nó giới hạn ta trong phạm vi dục vọng riêng tư, của một tình thương dành cho một số ít người thân thuộc với ta. Ta phải giải thoát được ra khỏi nhà tù đó bằng cách mở rộng lòng từ bi đối với tất cả quần sinh, cùng bao quát tất cả vũ trụ với những nét đẹp của nó
Không ai có thể làm được chuyện này một cách rốt ráo , nhưng hãy cố gắng thực hiện được phần nào chính là đã dần dần xây đắp nền tảng cho sự an ổn trong nội tâm của chúng ta
(2) Con người nguyên thủy chính là “Bản Lai diện mục”

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.