Chùa Hoa Nghiêm Tiệc Chay Gây Quỹ Ngày Thứ Bẩy 25/3/2023

Dưới đây là hình ảnh Tiệc Chay Gây Quỹ xây dựng bãi đậu xe và sân chơi cho học sinh Chùa Hoa Nghiêm trong buổi tối ngày Thứ Bẩy 25/3/2023 tại nhà hàng Hoa Nghiêm, do Cô Huệ Hiếu ghi lại ( xin nhấn vào hình để phóng lớn )

Thầy Trụ Trì Thích Thiện Tâm giới thiệu Sư Cô Huệ Thanh vả Ban Gây Quỹ đã khuyên góp được tổng cộng Aus $90,200.00 trao cho Oxfam Australia đến trợ giúp cộng đồng Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong thiên tai động đất đầu năm nay.Cô Huệ Hiếu

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.