Ở Trên Đời – Học, Hiểu, Hành – Thời Gian Còn Lại…

Ở TRÊN ĐỜI

trên đời đã vay phải trả
Tránh làm sao nhân quả xưa nay
Vẫn còn mãi mãi quanh đây
Có ai tránh thoát một ngày nào đâu

Chẳng qua đến hoặc lâu hay chậm
Sẽ khóc than rõ ngán ngẩm mà
Nhưng thân trong cõi Ta Bà
Luân hồi sáu nẻo đó là phận ta

Nhớ những lúc gần xa thân hữu
Mà bây giờ sanh tử phân ly
Đã chia lối khác đường đi
Hết còn gặp lại hỏi ai không buồn

Nên từ đó hết lòng thuận thảo
Chia vui buồn cùng có với nhau
Kết duyên từ đó dài lâu
Cùng nhau sách tấn với câu tu hành

Ở trên đời muốn thành chánh quả
Bạn đồng tu phải khá kết thân
Cùng nhau học tập mới thành
Giúp ta từng chút tình thân lớn dần

HẢI TẦN

__________________________________

Học, Hiểu, Hành!

Triết lý Phật giáo thu trong hai chữ NHÂN, QUẢ
Học, hiểu, hành mới có thể tìm CHÂN
Không ai giúp được mình nếu không có khả năng
Hãy tập thói quen
“ Thật biết rõ điều gì, thực hành hữu ích ”

Hãy là như là một con tem .
dán chặt vào mục tiêu cho đến khi tới đích!
Vẫn chăm sóc sắc thân này mới được làm người
Thận trọng nhìn gương soi khi tiều tụy không tươi
Thân khỏe tâm an ảnh hưởng đời tu học thăng tiến !

<iDù; chịu luân hồi từ tiền nghiệp nhiều kiếp !
Sống chỉ là bản thảo nháp phải sửa thôi
Học rộng, hiểu sâu, đem ứng dụng vào đời
Thật ra “ Tri dị hành nan, Tri nan hành dị “ (1)

Tuổi thu đông… may còn gặp được tri kỷ
Duyên nhiều đời hay pháp giúp vận hành
Tri ân khoảnh khắc giao cảm tâm lành
Biết mọi thứ trên vũ trụ …
đều ẩn chứa những ý nghĩa riêng của nó !

Chỉ mong thực hiện lời nguyện …
“ Giữ Bồ đề tâm kiên cố “!
Không bao giờ tự mãn cái học của mình
Càng không để tự hủy hoại kiếp nhân sinh
Nên kết thân thiện hữu cùng nhau sách tấn!
Hiểu luật nhân duyên quả báo … thành tâm khấn !!

Huệ Hương

_____________
(1) Tri dị hành nan,
Tri nan hành dị ( nói thì dễ nhưng làm được không phải dễ )

__________________________________

Thời Gian Còn Lại…

Sáng mưa thu lạnh, giờ xế chiều vội đến.
Thân không khoẻ, Tâm có được an đâu ?
Nhìn mây đen, tâm ẩn chứa u sầu !
Đã hao mất một ngày, thời gian sống !.

Quỹ thời gian ai biết còn bao dài rộng.
Khi vô thường bất chợt, già trẻ như nhau.
Hơi thở trả ra, không mượn nữa còn đâu ?
Vẩn cố nắm lấy hạnh phúc.
Dẩu biết đời không hoàn hảo.

Lòng mong muốn, Học Hiểu Hành chỉ bảo
Dù gian nan, hưởng đã chọn cố theo.
Học Hiểu là biết đường, Hành hướng cờ treo
Dù vất vả, phải hành, theo mục đích.

Hạnh Phúc hay khổ đau, cũng do mình định.
Trả nợ cũ rồi, đừng gây nợ mới thêm.
Lòng nhẹ nhàng vui, nhìn lá rụng bên thềm.
Lá rụng hết, đông về, cây nghỉ dưỡng.

Chờ Xuân đến, mầm xanh non tăng trưởng.
Tạo hóa xoay vần, Xuân Hạ Thu Đông.
Chân lý Sanh Lão Bệnh Tử, nằm lòng.
Lòng nhẹ nhàng vui, đời không hoàn hảo.

Chấp Nhận, Lạc Quan,
Đếm từng ngày còn lại.

Viên An

__________________________________

Trên Đời – Học, Hiểu, Hành – Thời Gian Còn Lại…

Ở trên đời, biết… trả vay
Qủa Nhân tạo, thọ… nghiệp xoay luân hồi
Xuống lên… sáu nẽo, buồn ôi
Giàu sang, nghèo khó cũng rồi… ra ma

Mãi mê, ràng buộc… Ta bà
Quên theo Phật Pháp, Di Đà gắng… tu
Mấy mươi năm, thoảng… qua vù
Kiếp người khó được… mịt mù, hướng đi

Ở trên đời, tránh… sầu bi
Phải nên Học, Hiểu, Hành trì… qủa nhân
Việc gì cũng có lý… chân
Sâu xa nhiều kiếp, mặc thân… luân hồi

Không ai… giúp được mình rồi
Chẳng Hành tu tập, Học thôi chỉ… thừa
Người thông Hiểu, đã ít… thưa
Không kiên định dụng, trì… lừa bận thôi

Với mình giải đãi, dễ… rồi
Cớ nhiều trách nhiệm, lôi thôi… phải làm
Sớm chiều lắm việc… khó kham
Tuổi già sức khỏe, có tham… tu hành

Chỉ vin… vào chút lòng thành
Mà mong… về chốn an lành… lúc đi
Sanh già, bệnh tử đến… kỳ
Vô thường chánh niệm, hoài nghi… đạt thành

Thời gian còn lại… trôi nhanh
Khổ đau, hạnh phúc thực hành… do ta
Trả xong, nghiệp… cõi Ta bà
Một lòng hướng Phật Di Đà… quyết theo

Mặc đường tu lắm cheo leo…

tp

This entry was posted in Phật Giáo, Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.