Cái Nhìn Của Người Có Tuổi !

Bạn ơi !
Càng có tuổi cái nhìn càng sâu sắc
Định luật vô thường chân lý muôn đời
Mọi thứ có rồi biến mất thôi
Đều do duyên gá hợp rồi thay đổi !

Bạn chỉ cảm nhận:
Khi ngọn gió bát phong thổi tới!
Trí tuệ siêu việt Đức Phật đã chỉ bày:
“Quá khứ chớ hồi tưởng, đừng dự đoán tương lai
Đắm chìm trong hiện tại … là khổ đau phiền não!

Đừng tin tưởng một ai là hoàn hảo
Còn thân phàm phu còn vướng mắc sai lầm
Chỉ khi nào ngộ được ngũ uẩn giai không
Diệt toàn bộ “ Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức”!

Chỉ có thánh nhân mới điều phục được mãnh lực
Khi Tham, Sân, Si luôn tiềm ẩn trong ta
Như sương thấm dần, từ từ lộ diện ra
Mới hay:
“điều mình cần phải BIẾT chỉ là Phật Pháp”

Luyện tập với … tâm trạng người đi đổ rác!
Cương quyết vất bỏ hết … những nhiêu khê
Đến từ những thông tin ảo đã mang về
Luôn tác động theo chiều tiêu cực
Thọ, Tưởng cần phải KHÔNG mới nhận ra sự thực

Đừng nghe thế gian chỉ biết ngâm rằng
“ Cuộc đời sắc sắc không không
Trăm năm còn lại chút lòng từ bi “
Hãy sâu sắc hơn “ Thọ,Tưởng, Hành, Thức “ nữa!

Bát Nhã Tâm Kinh … toàn bộ giáo lý chất chứa
Chỉ cần thấu hiểu Ngũ Uẩn thật rõ ràng
Bao khắc khoải kiếp nhân sinh nay chẳng màng
Chỉ rốt ráo nhìn lại Thân, Thọ, Tâm , Pháp
Cổ Đức theo con đường này… vô trụ, vô tác !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.