Hữu Vô

Hữu dã hồi
Vô dã hồi
Mạc tại giang biên lãnh phong xuy
(Kệ cổ của Phật giáo)

“Có cũng về
Không cũng về
Sao còn đứng đợi bến sông mê
Bốn phương gió nổi mùa hư ảo
Ngoảnh lại hoa xuân rụng não nề

Có cũng về
Không cũng về
Về đâu, non nước về đâu nhỉ?
Chảy xiết cuồng lưu, vọng khứ hề

Có cũng về
Không cũng về
Sáu bảy mươi năm làm khách lạ
Một chiều tuyết phủ với sương che

Có cũng về
Không cũng về
Thanh xuân giờ đã xa biền biệt
Dừng lại bên sông lạnh bốn bề.”

Phùng Minh Tiến

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.