Thử Nghĩ – Phòng Hộ Giác Quan – Tập Khí

 

THỬ NGHĨ

Thử nghĩ suy ai không tội lỗi
Nên chúng ta sám hối nhiều lần
Để cho nghiệp ác tiêu dần
Tâm an trí nhẹ lòng thanh thản hoài

Từ buổi đó lòng vui hoan hỷ
Nguyện siêng năng chăm chỉ hơn xưa
Cũng như trời nhẹ cơn mưa
Lâu dần ướt đất còn ưa gì bằng

Từ buổi đó ngày hằng Niệm Phật
Xa điều hư dẫu vất vả hơn
Nhưng mà đã chọn nẻo đường
Chí tâm thành thật nên thường bình an

Từ buổi đó không gian và dối
Từng ngày qua biết lối để tu
Ý cùng thân khẩu hòa nhu
Cũng như hỷ xả và từ bi hơn

Thử nghĩ suy ai không có lỗi
Từ hừng đông đến tối mà xem
Chớ nên làm nữa mà quen
Hãy mau sám hối đừng quên đó mà

HẢI TẦN

__________________________________

Phòng hộ Giác Quan…

Tri ân lời dạy Phật Tổ, giúp con hiểu !
Cảm giác thế nào là :
kinh sợ, chán nản, hững hờ
Dù nhiều năm cô lữ thật bơ vơ
Do tiếp nhận quả hưởng từ tiền kiếp!

Nguyện với lòng từ nay
… Đừng thương, hận, thích, ghét !
Biết luật vô thường, quay lại soi mình
Nghiệp cố trả, đừng vay thêm để khởi sinh
Phòng hộ các căn sẽ tránh được hố thẳm

Hành trình vào biển pháp còn dài đăng dẳng
Mà thời gian lại chẳng có bao nhiêu
Lãng phí thời gian tạo tội lỗi quá nhiều
Tự an ủi “Trong họa vẫn có mầm Phúc chứa”

Sám hối, rồi tự tu, tự học … tự hứa
Quyết quay về …
từng bước trong Giáo pháp Như Lai
Còn lăng xăng, loạn động thế gian ngoài
Còn nắm bắt, chỉ tạo thêm hoang tưởng

Tam bốn ngàn pháp môn tuỳ căn cơ chọn hướng
Nhủ thầm cho mình …
Luôn phòng hộ và sám hối các căn
Làm sao tránh được để khỏi ăn năn
Phải biết được thân tứ đại chỉ là tựa, gá !
Duyên đến, duyên đi … bình thản mới khá
Kính tri ân … thiên hà, vũ trụ, tạo hoá !

Huệ Hương

__________________________________

TẬP KHÍ …

Mỗi tháng chùa có hai lần sám hối.
Phật tử quay về lễ Phật cầu xin.
SÁM là xét tội trước phạm của mình.
HỐI là hứa bỏ lổi lầm phạm qua.

Thắm thoát nhiều năm rằm, mùng một ngày ta.
Con Phật luôn nhớ về chùa bái lạy.
Khỏi chùa, phạm lại lỗi lầm ngày qua.
Mới hay Tập Khí, từ thuở lâu xa.
Đã nhiểm sâu dày, còn in trong tiềm thức.

Nhiều tánh xấu, hiện hữu như thường trực.
Giờ quyết tâm gột rửa tội dần.
Thời gian, thần dược giúp thân
Bào món tập khí Tham Sân Si đó mà.

Thân Tứ Đại Tuy Chỉ Là Tựa Gá.
Cũng nhờ thân, mới tu đạo quả mầu.
Quyết tâm tranh đấu tập khí dài lâu .
Thân còn mới giúp bào mòn lổi xưa.

Tu Là Bào Mỏng … Tập Khí Xấu Xin Chừa !?

Viên An

__________________________________

Thử Nghĩ – Phòng Hộ Giác Quan – Tập Khí

Cả ngày, thử nghĩ… lại xem
Biết bao nghịch lý, khó thêm… sai lầm
Tối yên lặng nghĩ, tỉnh… tâm
Tự mình sám hối, âm thầm… quán suy

Dốc lòng, theo Phật… phát huy
Từ bi hỷ xả một… duy, chọn đường
Mong sao… tránh bớt, nhiễu nhương
Dầu sai có nhỏ, xem thường không… nên

Giác quan phòng hộ, chớ quên
Mắt tai, mũi lưỡi, tay bên… dắt mình
Lạc sai… từ chỗ nghe, nhìn
Say hương thích vị, chạm hình ngỡ… chân

Dẫn theo bao mối… hận, sân
Động tâm khởi nghiệp, lún dần… u mê
Ngữ căn sám hối, tìm về
Mới mong giải thoát, nhiêu khê… luân hồi

Hiểu thông, tập khí… kéo lôi
Từ trong vô tỷ kiếp… rồi, đeo mang
In trong tiềm thức… đa đoan
Lỗi lầm sai phạm… thời gian, chất chồng

Hằng ngày sám hối, nhân… trồng
Mong sao gột rửa, tội gồng… nhẹ vơi
Làm lành, lánh dữ… cuối đời
Khi thân tứ đại, buông rời… thảnh thơi

Kiếp này thử nghĩ… cuộc đời
Có duyên gặp Phật, sao… lơi tu đường
Giác quan phòng hộ… quán thường
Nghiêm trừ tập khí, vô thường… lo chi

Tâm KHÔNG, căn nghiệp bớt… đi

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.