Có Gì Đâu – Khi Lòng Mình Đã Chín – Xem Nhẹ Nghịch Cảnh…

CÓ GÌ ĐÂU

Có gì đâu dẫu đời sóng vỗ
Muốn dìm ta bể khổ mênh mông
Nhưng luôn mở rộng tấm lòng
Khoan dung đối xử … coi không có gì

Chấp chi chuyện tí ti nào tính
Đâu có còn khép kín như xưa
Học từ rừng đó có mưa
Bình an đón nhận nào ưa than phiền

Thầm nghĩ đó là duyên thuận hợp
Vô thường thôi từng lớp theo nhau
Tất thời sẽ chóng qua mau
Như dòng nước chảy qua cầu thời gian

Xin chắp tay bình an tất cả
Riêng phần mình … vất vả không sao
Muôn đời nào có núng nao
Mặc vô thường đó chẳng chao bao giờ

Ước nguyện đó hôm nào vào cửa
Lễ quy y giữa chốn Thiền Môn
Mong cho giữ được vẹn tròn
Theo Ngài Địa Tạng … hết lòng bước theo

Có gì đâu … từng giờ thực hiện
Kệ ngày trôi và chuyện tử sinh
Muôn đời ghi nhớ trong tim
Chẳng hề thay đổi … nhớ in rất tròn

HẢI TẦN

__________________________________

Khi lòng mình đã chín,

Còn đâu sợ hãi, lo âu, tán loạn !
Sá gì thuận nghịch cảnh ngộ … đến, rồi đi
Thầm nhủ :
Người thiện lương luôn gặp hiền thánh hộ trì
Dưới mọi hình tướng, quý nhân xuất hiện !

Trộm nghĩ :
Quý Ngài đã tu đủ ba la mật vô lượng kiếp,
Từng phát nguyện sẽ cứu độ chúng sinh
Dùng mọi phương tiện có đôi lúc ẩn hình
Hoặc cái nhìn lặng lẽ mà nghe mát dịu !

Khi lòng mình đã chín, như thoát gánh nặng trĩu
Từng đắm chìm trôi nổi vọng cố hương
Thoáng buồn nhỏ lệ bao chuyện vấn vương
Nay tuyệt hẳn niềm bơ vơ giữa tinh cầu di động !

Thấy ra được dặm đời muôn lối … đừng tuyệt vọng
Có gì đâu … bến xưa vẫn đợi người về
Khi hết tối tăm vén được u mê
Mặc cho thế giới đổi thay nhanh chóng mặt!

Khi lòng mình đã chín, quyết …
bỏ hẳn cảm xúc tiêu cực trong từng khoảnh khắc !
Có gì đâu vô thường với dòng chảy thời gian
Có gì đâu thị phi, thoá mạ tràn lan
Mở rộng tâm thức rồi … biết dừng đúng lúc !
Khi lòng mình đã chín … sẽ thấy rõ, tội phúc !

Huệ Hương

__________________________________

Xem Nhẹ Nghịch Cảnh…

Đời nghịch cảnh, sóng sau dồi sóng trước.
Như vô tình, cuốn ta vào bể khổ mênh Mông.
Lòng dặn lòng, bí quyết vượt cạn, nông.
Nên Xem Nhẹ, lớn hoá nhỏ, nhỏ thành không.

Rồi quán chiếu, hửu vi pháp chỉ là cỏi mộng
Như sương mai, như điện chớp, thoáng mau.
Có gì đâu, mình chấp thật, lo rầu.
Chân lý này, kim chỉ nam cuộc sống.

Biết vô Thường, đời sống không dài, rộng !
Áo Giáp là Xem Nhẹ việc nghịch lòng.
Vủ Khí vượt qua, đời ngắn lắm chẳng dài lâu.
Có Áo Giáp, Vủ Khí, có gì đâu nghịch cảnh.

Quán chiếu rỏ là thấy đường đi, tránh rảnh !
Cuộc sống bình an, sóng vỗ có gì đâu ?
Đời ngắn lắm không đủ thời gian âu sầu.
Tất cả sẻ trôi qua, theo chuyến đò sanh tử !

Không gì bằng, giử tâm an tỉnh sống.
Có gì đâu, xem nhẹ, có gì đâu !?

Viên An

__________________________________

Có Gì Đâu – Khi Lòng Mình Đã Chín – Xem Nhẹ Nghịch Cảnh…

Có gì đâu, bể… khổ sầu
Khi lòng đã chín, hiểu câu… nghiệp phần
Hãy khoang dung, bỏ… phiền thân
Điều vay trả sớm, qua chân… thoát nàn

Có gì đâu, dẫu… muôn vàn
Cuộc đời chìm nổi, đã… ngàn gian nan
Phật gia trì vẫn… bình an
Câu kinh, lời kệ thời gian… thấm nhuần

Khi lòng mình đã… chín dần
Quen rồi nghịch cảnh, bao lần… đến đi
Niệm thầm… hai chữ từ bi
Theo chân Phật tổ quy y… nhớ lời

Khi lòng mình đã… chín thời
Có gì đâu để… kiếp người uổng sao ?
Cõi trần còn lại… chẳng bao
Chỉ mong cố… niệm câu nào, càng hay

Hãy xem nhẹ… nghịch cảnh bày
Cạn, nông ngang trái NHẬN… thay ưu phiền
Đời là cõi mộng… đảo điên
Chấp mê thêm vướng, nghiệp liền… đeo chi

Cứ xem nhẹ… nghịch cảnh đi
Quán tâm hướng Phật từ bi… làm đầu
Biết thời gian, thoảng… vó câu
Vô thường… sinh tử, nào lâu đợi mình

Có gì đâu… hữu, vô tình
Dừng tâm chính chắn quán… nhìn quả, nhân
Nào… vô duyên vận, tới thân
Hãy buông, xem nhẹ đâu cần… vương mang

Cuộc đời khổ… lắm lầm than
Tự mình giải thoát… tai nàn sẽ qua
Nhẹ xem… nghịch cảnh thử… ta
Lòng mình đã chín, hay là… ương, xanh

Nhất tâm… chính niệm viên thành

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.