Phước Báu Gặp Hiền Nhân

Kính đa tạ Cổ Đức có thơ chỉ dạy BÁM VÍU (1)
Luôn khuyên điều cốt lõi Phật Pháp thôi
Toàn bộ Tập đế ( Tham ái ) tạo có mặt trên đời
Cuối cùng BUÔNG lại là rốt ráo cứu cánh !

Bước đầu học Phật, đừng biếng lười lẫn tránh,
Nghìn bài pháp thoại kinh sách tạo Trí Văn
Nghe nhiều hiểu rộng giáo lý tư duy thầm
Đến một lúc quên hết,
nhưng ẩn tàng trong tâm thức !
Khi xúc chạm việc đời tự ứng … thật hiệu lực !

Do nhân lành tu tập trổ quả kịp thời,
Trải kiếp nhân sinh cần Phước nhất trên đời
Người có Trí Tu sẽ tiếp tục hành thiện
Gặp nhiều quý nhân chia sẻ mọi phương tiện!

Lòng nhân hậu, từ bi rộng rãi, ân cần
Ban năng lượng bên trong , sức mạnh nội tâm
Tích tụ nhiều đời tu dưỡng hạnh ba la mật
Hạnh phúc thay kiếp người được tìm đến Phật !

Huệ Hương

(1) “Nếu phải ra đi, Hãy đi như GIÓ,
Nếu cần ở lại, nên như VẠT NẮNG bên thềm “
Ở hoàn cảnh nào cũng không bám víu.

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.