Xin Cảm Ơn – Được Hiện Hữu Thân Người, Biết Phật Pháp – Bằng Lòng…

XIN CẢM ƠN

Xin cảm ơn nghìn lời chê trách
Đã hiểu mau thầm nhắc nhở tu
Thuận duyên nếu cứ dài lâu
Tăng thêm kiêu mạn về sau nghiệp dày

Xin cảm ơn lời đầy hung dữ
Có sao đâu không giữ trong lòng
Vì rằng ngũ uẩn giai không
Chấp làm chi đó cho buồn đeo mang

Xin cảm ơn lời vàng Phật Tổ
Chỉ cho ta biết rõ tu hành
Sống đời đức hạnh để dành
Trổ nên quả tốt thiện lành hậu lai

Xin cảm ơn những ai ngăn trở
Bắt buộc ta bở dỡ nẻo tu
Nhưng ta đã quyết chí rồi
Không hề thay đổi cả đời hôm nay

Xin cảm ơn vài may mắn cũ
Chủng tử xưa còn đủ trong lòng
Hôm nay đã trổ quả tròn
Cho ta biết lối theo đường thiện tu

HẢI TẦN

__________________________________

Được hiện hữu thân người, biết Phật pháp !

Đôi lúc hãy cười vui biết mình quá hạnh phúc!
Trân quý làm sao, đầy đủ sáu giác quan
Biết học Phật Pháp, lo cho kịp thời gian
Biết sợ nghiệp chướng, ngại phiền não vọng tưởng!

Xin đa tạ,
mỗi khúc quanh cuộc đời … đã trưởng dưỡng
Chưa từng đóng khuôn trong kinh nghiệm người quen
Chỉ dùng gợi ý dẫn đường… chập chững đứng lên
Để nhận ra cuộc sống luôn mới mẻ, khác biệt !

Nhờ Phật pháp biết mỗi sát na, tâm sinh và diệt !
Chưa bao giờ biết thực sự … mình là ai
Điều chúng ta cần chỉnh phục, trọn đường dài
Bỏ đố kỵ, đề cao cá nhân tự mãn !

Xin đa tạ …
Cuộc đời dù phức tạp chấp nhận không phản kháng
Bao vạn điều cần khám phá chờ đợi ta
Hãy hoà mình, can đảm đối diện để thăng hoa
Tìm lấy chuỗi kinh nghiệm do mình học hỏi!

Xin đa tạ …
được hiện hữu kiếp người trong hoàn cảnh mới,
Dù vô thường, ngắn ngủi rất mong manh
Vẫn tìm con đường chân chính …kiếp lữ hành
Nghìn lời chê trách, nhận định vấn đề sáng suốt!
Nghịch duyên đôi khi lại chính là phương thuốc !
Nào, … cười vui hát vang mình hạnh phúc !!!!

Huệ Hương

__________________________________

Bằng Lòng…

Tuổi hoàng hôn còn biết mình đang khỏe.
Cám ơn đời, Ơn cha mẹ, ban cho.
Phúc Đức đang sống Tri Túc tuổi già.
Thật không gì bằng… Bằng Lòng an yên sống.

Xin đa tạ… ngày dài, và tháng rộng.
Bao năm qua, Đồng Hành, Phước họa đầy !
Cảm ơn Vô Thường xoay chuyển lâu nay.
Xin đa tạ đã khiến xui vượt khổ nạn.

Hơn thế nữa, lòng cảm ơn Vô hạn.
Thiện tri thức, đồng hành nhắc nhở luôn.
Khiến tháng ngày tăng trí tuệ, giả biệt buồn !
Xin đa tạ, giúp con sống tháng ngày hoàn hảo.

Con nguyện sống theo thế tôn chỉ bảo.
Trân quý từng ngày, còn lại trong đời.
Trả Nghiệp, trao dồi Trí Tuệ kiếp rong chơi.
Con bằng lòng hiện tại, tạo nghiệp lành kiếp khác.

Xin đa tạ cuộc đời, và cảm ơn tất cả !
Không gì bằng chấp nhận hai chữ Bằng Lòng .

Viên An

__________________________________

Xin Cảm Ơn – Được Hiện Hữu Thân Người, Biết Phật Pháp – Bằng Lòng…

Cảm ơn nghịch cảnh đẩy đưa
Vượt qua… để hiểu hơn, thua được gì
Quán mình… trước những thị phi
Chân tâm cốt lõi, so bì… ích chi

Lời vàng… Phật Tổ khắc ghi
Cảm ơn soi sáng, đường đi… cuộc đời
Thiện duyên đạo hữu, bạn chơi
Khuyến tu sách tấn, khi lơi… ngã lòng

Luân hồi… lên, xuống lòng vòng
Thân người hiện hữu, được hòng… khó khăn
Giác quan, đầy đủ… miếng ăn
Nghiệp rơi phiền não, chút…. ngăn càn đường

Tin vào Phật Pháp, tựa… nương
Sát na chểnh mảng, tai ương… cấp kỳ
Đường tu… chập chững bước đi
Nghịch duyên thuốc đắng, khảo… thi lòng mình

Bằng lòng, biết đủ… thông minh
Chấp mê đòi hỏi… “THAM” sinh, tức thì
Cảm ơn… còn vững, bước đi
Cơm ăn, áo mặc hơn… khi đói nghèo

Tiền tài, danh vọng… cánh bèo
Nào ai giữ mãi, níu… đeo làm gì
Thế Tôn đã bỏ… cớ chi
Tìm đường giác ngộ, thoát đi… luân hồi

Nửa đời… qua lắm nổi, trôi
Nghĩ là qủa nghiệp… trả thôi, mỉm cười
Cảm ơn… còn được, thân người
Kiếp này gặp Phật, Pháp ôi… thoại lòng

Qúy trân thực tại… bằng lòng
Những ngày còn lại… chỉ mong, kiên cường
Vững tâm, chướng ngại… xem thường
Quyết theo chánh Pháp, Phật… nương tựa về

Cảm ơn nghiệp, thức tỉnh… mê

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.