Điều Kỳ Diệu


Thế kỷ hai mốt… vạn điều kỳ diệu !!!

Tọa trên cao… Ánh mắt Phật Từ Bi
Lặng nhìn không nói… Bất khả tư nghì
Kiếp kiếp luân hồi tìm đâu đầu mối ???

Trùng trùng duyên khởi… thắt dây cột trói
Hoa Nghiêm chỉ bày rõ lưới đế châu
Phát huy tư duy… nghiệm lẽ nhiệm mầu
Sống không Đạo rất dễ dàng lạc lối

Hành thập thiện tiến theo sau ngũ giới
Tuỳ căn cơ, bước dù chậm hay mau
Bảo sở, Hoá thành rồi cũng gặp nhau
Hoan hỷ ngập tràn, thậm thâm vi diệu !!

Thời đại văn minh trở về …KỲ DIỆU
Bồ tát quanh ta ẩn hiện khắp nơi
Duyên cho ai gặp đúng lúc đúng thời
Hoá giải muộn phiền ung dung thanh thản

Phật tại Tâm… mọi ngày như Khánh Đản

Huệ HươngDù khoa học có văn minh kỳ diệu
Người với người vẫn cần đến Từ Bi
Thế giới này… nào chỉ mình ta thì
Tương quan mãi, là rối bời… gút mối

Hiểu nhân qủa, luân hồi luôn ràng trói
Gieo lúa sao ? mong hái được cà đâu
Và Đức Năng Thắng Số Mệnh răn câu
Gắng hành thiện… là phương châm hướng tới

Niết bàn đều nhắm đi sang thế giới
Nếu nơi này, mọi người biết thương nhau
Không còn ai chịu oan trái khổ đau
Tìm chi nữa, đợi chi… khi kết liễu

Robot cũng trong Sanh, Trụ, Hoại, Diệt kiểu
Có khác đâu… mà nghĩ Đạo lỗi thời
Nghìn năm nữa vẫn tồn tại ở đời
Vì còn người… là TÂM điều căn bản

Vi diệu thay… Từ Bi mang thanh thản…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.