Hướng Tu – Trong Tâm Đó – Hổ Thẹn Vì Vẫn Còn Chấp Ngã…

TRONG TÂM ĐÓ …

Trong tâm đó nhớ luôn ân nghĩa
Của chúng sanh chính đã giúp ta
Tạo nên thân xác đó mà
Pháp thân huệ mạng thật là biển sâu

Nên phải nghĩ tìm cầu báo đáp
Biết làm sao … tu pháp Như Lai
Xong đem phổ biến mọi người
Bình an thế giới … nụ cười thêm tươi

Rồi từ đó cuộc đời hoa nở
Trái từ bi sẽ trổ ngay đây
Làm người con Phật mừng vui
Nụ cười an lạc thấy ngay hiện tiền

Thấy thật rõ là duyên muôn kiếp
Đến bây giờ đã tiếp theo nhau
Cũng như mây trắng trên đầu
Gió đùa bay nhẹ một mầu thảnh thơi

Trong tâm đó đời đời ân nghĩa
Đừng phụ ai … trả quả nay mai
Để rồi biết trách một ai
Bụng làm dạ chịu … có sai bao giờ

HẢI TẦN

__________________________________

Hổ thẹn vì vẫn còn chấp ngã!

Bao năm học Đạo tưởng mình đã giảm!
Thẹn thùng…
một lời khích bác quên lời dạy… rất buồn đau
Từ lâu nghĩ rằng “giáo lý chắc đã ngấm sâu”
Thì ra …
Chưa giác tỉnh? – chưa vẹn toàn Phước Đức?

Giở cẩm nang ghi chép tìm thêm năng lực
Những lời nhắn nhủ khuyên chớ giận, chớ tham (1)
Chấp ngã do từ Ái, Kiến, Mạn, Si làm (2)
Nên muốn việc “không như ý” trở thành “như ý”.?

Quyết từ đây đạo tâm và lời nói luôn nhất trí!
Tự mình phản tỉnh, sách tấn với giặc lòng
Bồi dưỡng từ bi, trí tuệ đã gieo trồng
Dẫu đời phù du… vẫn khắc phục càng bước tiến!

Đời, đạo nương nhau qua nghiệp lý chuyển
Phẩm hạnh lớn nhất cần sự kiên cường
Ánh đạo vàng sẽ hoà quyện mười phương
Dù ai gây trở ngại …
… vẫn nhẹ nhàng thanh thản!

Còn chút mừng vì tập được kham nhẫn!
Giữ vững mình ngay thẳng trong tương giao
An ủi bản thân… vui vẻ lên, chút tự hào
Đền ân vẹn nghĩa chưa một lần phụ bạc!
Dù còn phàm, nhưng đã trưởng thành nhân cách!

Huệ Hương

(1) HT Thích Thiện Siêu
Một chút giận, hai chút tham
Lận đận suốt đời, ri cũng khổ
Trăm lần nhịn, ngàn lần lành
Thong dong tất dạ, thế mà vui
(2) Vô minh Chấp ngã gồm 4 loại :
• Ngã Si: si mê chấp thân ngũ uẩn giả hợp này là Thật
• Ngã kiến: Chấp kiến thức ta là đúng hơn tất cả
• Ngã mạn: Chấp ta có được mọi thứ ít người bằng ta
• Ngã Ái : thương mến và bảo vệ thân ta hơn bất cứ loại chúng sinh nào

__________________________________

HƯỚNG TU…

Đủ Phước duyên, quy y Phật.
Từ ngày đó, tìm hướng thật để tu.
Học hiểu giáo lý, mặc dù !
Cầm cân công lý, đi hù thế gian…!

Xét người tội lỗi tràn lan.
Tâm luôn hướng ngoại, nhắm hàng tha nhân !
Thân ta ngã mạn không cần.
Nhìn người, xét nét lỗi lầm người sai.

Giác Ngộ hướng nội mới hay.
Tu là tự sửa, tâm này hỡi ai !
Quán tâm mới hiểu trong này.
Họa sư mười cảnh, tâm đây diễn bày.

Địa ngục, ngạ quỷ, có đây.
Sân si có đủ, thị phi đầy minh.
Hướng vào tâm, cõi lặng thinh.
Cố tu, cố sửa, thật tình khó thay.

Mới hay thắng địch, một ngày.
Sửa tâm một kiếp… kéo dài kiếp sau !
Chi mong nhắn nhủ khuyên nhau.
Wrong way, go back! lời nào sửa thân ?

Từ nay chấm dứt sai lầm.
Nhà ta đầy rác… lo sân nhà người !?
Suy đi nghĩ lại nực cười.
Lỗi mình chất đống, nhìn người so đo.

Tu ĐÚNG CHO KỊP… CHUYẾN ĐÒ !!..

Viên An

__________________________________

Hướng Tu – Trong Tâm Đó – Hổ Thẹn Vì Vẫn Còn Chấp Ngã…

Quy y Phật pháp, hướng tu
Cho vơi… nghiệp chướng mặc dù, khó khăn
Nhiều lần… sám hối, ăn năn
Sai mình lấp liếm, lại săn… lỗi người

Hướng tu… tam độc, chưa rời
Thắng lòng đố kỵ, khó thời… biết bao
Nhà nào cũng rác… chất cao
Chê người, không gẫm… mình sao bụi đầy

Trong tâm đó… riết sửa, thay
Tiểu… ngày quyét lá thu bay, còn hoài
Lòng luôn hướng Phật, cầu… ngài
Quên rằng mình phải… tự tay đuốc cầm

Trong tâm đó hiểu… thậm thâm
Pháp thân… huệ mạng, kinh âm Phật truyền
Cho người giải thoát, nghiệp duyên
Như Lai, Bát Nhã vẫn thuyền… đợi trông

Thẹn thùng. hổ… chấp ngã chồng
Vì còn xô đẩy, gió gìông… sóng đời
Mạn si, ái kiến răn lời
Học ghi, nhắn nhủ nhất thời… giận quên

May nhờ Thầy, bạn hữu… bên
Một lòng sách tấn, nhắc… nên sửa mình
Giặc lòng phản tỉnh… vô minh
Kiên cường, tiến bước lòng tin… đạo vàng

Hướng tu dù biết… gian nan
Trong tâm đã quyết… vượt ngàn, nghịch duyên
Kiếp này chưa kịp… đò thuyền
Hổ… tư lương ít, thẹn chuyên tâm cần

Tự thân… gieo hạt, bón phân
Có nhân Phật pháp, qủa… dần trổ bông
Chấp tan, ngã diệt… quán không
Từ bi thấy lỗi, cảm thông… hòa bình

Thắng ma tâm của chính mình

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.