Kiến Thức Là Sự Bổ Sung Và So Sánh

Từ khi tập thói quen,
dành nhiều giờ hơn cho việc nghe pháp thoại.
Dần dần hiểu được chú giải mỗi bài kinh
Thì ra …
từng giọt nước rơi nhiễu xuống đầy bình
Mãi mãi VĂN, TƯ, TU vẫn là phương cách Chánh!

Lại chiêm nghiệm …
“Kiến thức rất cần vì bổ sung và so sánh”
Đừng sợ “Sở tri chướng” nếu biết lúc nào buông
Không ngu xuẩn ôm mang kiến chấp theo luôn
Phật Tổ muôn đời nhắc:
“ Làm gì có cái CỦA TA mà nắm” !

Nhưng phải cần học…
từ tiểu – trung- đại để sẵn sàng chấp nhận
Thích ứng vào mỗi thời đại …
…… Sự khổ và Lý duyên sinh
Và hạnh phúc là …
niềm an lạc thoát khỏi mọi sự tác thành
Do đắm chìm trong mê thích, ghét bỏ từ tham ái!

Giáo pháp Đức Thế Tôn siêu việt,
ẩn chứa trong kho tàng vĩ đại!
Những bậc chân tu nhiều kiếp đạt đến chữ NHƯ
Phận phàm phu căn cơ thấp chớ thấy có dư
Học, học, mãi … trải hà sa a tăng kỳ kiếp!

Hãy nương tựa Tam Bảo dù bạn đã mẫn tiệp!
Nhớ lời giáo hoá Lục Tổ Huệ Năng (1)
Tu tâm đồng hành với kiến thức tiến thăng
Chiêm ngưỡng được vẻ đẹp muôn màu của Sự Sống!

Nhớ là chỉ Buông…
Ngã chấp, kiến chấp, tham ái và dục vọng !
Chứ đừng phủ nhận kiến thức…
ai hỏi gì cũng không biết … Thua rồi
Thời đại công nghệ số …phương tiện tuyệt vời
Để bước sâu vào Biển Pháp mênh mông vô tận!

Huệ Hương

_____________________
(1) trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ nói:
“Nay ta vì thiện tri thức truyền Vô tướng Tam Quy Y Giới. Khuyên các thiện tri thức, nên Quy Y Tự Tánh Tam Bảo: Phật tức là Giác, Pháp tức là Chánh, Tăng tức là Tịnh.
Tự tâm quy y Giác thì tà mê chẳng sanh, thiểu dục tri túc, hay lià tài sắc, gọi là Lưỡng Túc Tôn.
Tự tâm quy y Chánh, niệm niệm chẳng tà kiến, vì chẳng tà kiến nên chẳng có nhơn ngã, cống cao, tham ái, chấp trước, gọi là Ly Dục Tôn.
Tự tâm quy y Tịnh, tự tánh đối với tất cả cảnh giới trần lao ái dục đều chẳng nhiễm trước, gọi là Chúng Trung Tôn.
Nếu tu hạnh này là Tự Quy Y.
Nay đã tự ngộ, mỗi mỗi đều phải quy y Tự Tánh Tam Bảo, bên trong tự sửa tâm tánh, bên ngoài kính mến mọi người, tức là Tự Quy Y vậy.
Thiện tri thức, xưa nay tam thân Phật ở trong Tự Tánh mọi người đều sẵn có, tại tâm mê nên chẳng thấy Tánh bên trong, chỉ hướng ra ngoài tìm tam thân Phật mà chẳng thấy tự thân có tam thân Phật.”

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.