Sống khôn khéo và sáng tạo!

Một lần Thầy dạy, về KHẢ NĂNG THẤU CẢM ( Empathy )
Nhìn thấy cơ hội thích hợp là SỐNG THÔNG MINH
Với trái tim cởi mở, quan hệ tốt phát sinh
Phá trừ ngã chấp, tà kiến được,
mới hoàn thành mọi phương án !

Không dừng lại nửa chừng chỉ vì bất mãn
Mà vững tin khả năng, trọn vẹn phát huy
Tiến lên, bước đi theo chân lý thực thi
Mỗi hoàn cảnh, mỗi giai đoạn càng kinh nghiệm!

Nỗ lực trong kiên nhẫn TUỲ CƠ ỨNG BIẾN
Tự tìm hiểu chính mình, để thật sự từ bi
Đặt mình vào vị trí người …kiểm soát tư duy
Hài hoà, bao dung xuất phát từ Trí Tuệ!

Nghệ thuật thu phục lòng người …
sống khôn khéo, sáng tạo tinh nhuệ!
Tự lực tự cường trên chính khối óc, đôi chân
Chính trực, cân bằng hoàn toàn về nội tâm
Thương và Ghét làm rắc rối cảm xúc!
Nhận ra được chúng,sẽ tự do hạnh phúc!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.