Tái Sinh Hỷ Lạc – Cuộc Sống Phía Bên Kia Bầu Trời

Cuốn sách sẽ cung cấp cho độc giả quan niệm về sự chết và tái sinh theo Phật giáo Mật tông Tây Tạng. Độc giả cũng sẽ được cung cấp những kiến thức về sự phong phú và đa dạng của những giáo quy và nghi lễ của Mật tông liên quan đến giai đoạn lâm chung và sau khi chết của một con người. Đặc biệt, cuốn sách cũng giúp chúng ta hiểu một cách sâu sắc hơn cuộc đời là vô thường, là khổ đau và là kết quả của nghiệp như thế nào.

Trân trọng giới thiệu
Thái Hà Books

This entry was posted in Phật Giáo. Bookmark the permalink.