Học Mãi Học Hoài Mới Thực Nghiệm

Nay mới hiểu,
“Qua thất thập chỉ tính năm, 80 tính tháng”
Nhìn vạn hữu bằng KHỔ, VÔ NGÃ, VÔ THƯỜNG
Sẽ ngủ được tròn giấc đêm chẳng vấn vương
Quỹ thời gian còn quá ít nên không phóng dật!

Khoảnh khắc nào trong lòng cũng CÓ PHẬT
Trí tuệ siêu việt Đức Thế Tôn quá diệu kỳ
Mở ra cánh cửa mầu nhiệm bất tư nghì
Học mãi học hoài chưa bao giờ mãn nguyện!

Lý duyên sinh, duyên hệ bao giờ thực nghiệm?
Thân tứ đại ngày nào đó sẽ hoại không
Nghĩ đến biệt ly sao vẫn nhói đau lòng
Nhưng tự nhủ …
sẽ khắc phục và vững tin bước tới!

Giây phút hiện tại là nghiệp nhân đầu mối
Cho tam thế sinh tử lại được hình thành
Học thêm rằng:
chúng sinh tâm ác trội vượt tâm lành
Ẩn tàng sẵn đó chờ cơ hội bộc phát!

Thì ra … muốn được an yên thanh thoát
Nhớ lời dạy
“ Trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe”
Thoảng theo gió …bao hý luận khen chê
Bước chậm vào biển pháp vững tin tự tại !

Bao tâm nguyện kín, hãy thực thi mãi mãi !
Sau chục ngàn lần… với Phật lực vô biên
Cùng sự hộ trì hàng vạn Bồ Tát, Chư thiên
Minh sư, thiện hữu bốn phương xuất hiện
Học mãi học hoài,
Đạo, Đời mới chiêm nghiệm, trải nghiệm !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.