Lễ Hoa Anh Đào Và Lễ Vu Lan Tại Chùa Quang Minh 2023

Kính thưa các quý vị,

Sau mùa dông giá rét hằng năm, Chùa Quang Minh thường tổ chức Lễ Hoa Anh Đào và Lễ Vu Lan.

Vì năm nay hoa đào nở sớm nên chùa Quang Minh sẽ tổ chức như sau:

1/ Lễ hội Hoa Anh Đào vào ngày Chủ Nhật ngày 13/08/2023 vào lúc 10 giiờ sáng và tiếp tục ngày 20/08/2023:
Sẽ sắp xếp có múa lân, văn nghệ, hội hoa Lan, triễn lãm tranh đan tay, trà đàm…


2/ Lễ Va Lan vào ngày 03/09/2023 10 giờ sáng


Hoa anh đào chùa Quang Minh có 3 loại hồng đào, bạch đào và huyết đào và kéo dài trong 1 tháng.

Qúi vị đồng hương có cơ hội đến chùa thưởng ngoạn trong thời gian những bông hoa đào đẹp rực rỡ hiếm quí nầy.

Cám ơn toàn thể quí vị.

Nam Mô A Di Đà Phật

Phạm Phúc Nhân

________________

Dear Ladies and Gentlemen,

After the annual freezing winter, Quang Minh Temple often organizes the Cherry Blossom Festival and Vu Lan festival.

Because this year the cherry blossoms bloom early, Quang Minh Pagoda will hold a ceremony festivasl such as:

1/ Cherry Blossom Festival on Sunday, August 13, 2023 at 10:00 am and continuing on August 20, 2023:
There will be lion dance, art, orchid festival, hand made and painting exhibition, tea talk…

2/Vu Lan festival on September 3, 2023 at 10 am..
Quang Minh’s cherry blossom has 3 types of pink cherry white cherry and blood cherry and lasts for 1 month.

Fellow compatriots have the opportunity to come to the temple to enjoy these rare and beautiful cherry blossoms.

Thank you all of you.

Namo Amitabha Phat.

Pham Phuc Nhan

This entry was posted in Thông Báo, Tin Tức. Bookmark the permalink.