Chỉ Số Vượt Nghịch Cảnh Của Bạn Là Bao Nhiêu?

xin gửi tới các bạn một video về những gì cốt lõi nhất từ cuốn sách vô cùng hữu ích với chúng ta, mang tên “AQ, Chỉ Số Vượt Khó – Biến khó khăn thành cơ hội” của Tiến sĩ Paul Stoltz.

Better Version

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.