Hình Ảnh Video Thuyết Pháp Tại Chùa Hoa Nghiêm 16/9/2023

Hình ảnh Video Thầy Thích Minh Thành tới Thuyết Pháp tại Chùa Hoa Nghiêm ngày thứ Bảy 16/9/2023 do Cô Huệ Hiếu ghi hình lại

Please click on the image to view the full-sizeThầy Thích Minh Thành tới Thuyết Pháp tại Chùa Hoa Nghiêm ngày thứ Bảy 16/9/2023 – P1

Thầy Thích Minh Thành tới Thuyết Pháp tại Chùa Hoa Nghiêm ngày thứ Bảy 16/9/2023 – P2

Thầy Thích Minh Thành tới Thuyết Pháp tại Chùa Hoa Nghiêm ngày thứ Bảy 16/9/2023 – P3

Cô Huệ Hiếu

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.