Lý Tưởng & Thực Tế – Dễ & Khó Tuỳ Căn Cơ Nhận Thức – Xâu Chuỗi Niệm Phật…

LÝ TƯỞNG & THỰC TẾ

Lý tưởng đó là con đường Phật
Kẻ tại gia phải thật dạ theo
Dẫu rằng thực tế … cheo leo
Áo cơm ràng buộc … nhưng sao bây giờ

Ừ ! thì thôi … dù cho muôn cảnh
Từng giây trôi khi rảnh … Di Đà
Hành luôn cho khéo thật thà
Trong tâm có Phật thế là khéo tu

Đơn giản quá từng câu Phật hiệu
Nếu quyết tu lo liệu phải xong
Cũng tròn tất cả áo cơm
Tùy duyên bất biến … còn mong chi bằng

Lời Thích Ca có ngàn muôn pháp
Khéo chọn nhanh … để áp dụng thôi
Thật lòng nhẫn nại đời đời
Trong ta chánh báo sáng ngời từ bi

Còn chi nữa đường đi đã có
Bước chân vui nỗi khó xa lìa
Có chăng là bởi chính ta
Thiên kinh vạn quyển không ra mê đồ

Kìa vô thường có nào từ bỏ
Giàu hay nghèo sẽ khổ biết bao
Đến khi sanh tử làm sao
Luân hồi trả nghiệp … ôi chao là buồn

Cuộc sống này dễ thương biết mấy
Tại chúng ta không thấy mà tu
Hãy luôn cố gắng hòa nhu
Gìn tâm giữ ý cùng câu Di Đà

Lý tưởng đó chính là hành pháp
Giữa áo cơm mà áp dụng hay
Như khi vào bếp hôm nay
Di Đà khẽ niệm tỏ ngay an bình

11/09/2023 Melbourne
HẢI TẦN

__________________________________

Dễ & Khó tuỳ căn cơ, nhận thức!

Niềm tin là sức mạnh vô hình nhưng mạnh mẽ,
Là thứ ánh sáng soi đường thật diệu kỳ
Nuôi dưỡng ý chí, đạt mục tiêu khả thi
Đánh thức con người phi thường trong bạn
Cứ sống đúng, đừng quan tâm đừng phê phán

Thấy ra cốt lõi Đạo, trở về soi lại chính mình.
Lưu ý chướng ngại vì kiến thức phát sinh
“Phàm sở hữu tướng đều là hư vọng”
Tránh đối nghịch với thực tế …
coi chừng ràng buộc vì quá tôn trọng ….(*)

Chỉ cần lời nói chân thành, tâm ý động viên
Đừng bàn luận cách hành xử ai đó … tuỳ duyên
Sống là phải tuân thủ cuộc chơi, mà không sa ngã !
Tu là tập nhiều thói quen tích cực ,
tối ưu hóa bản thân thêm hiệu quả !

Xã hội càng hiện đại, càng lắm đổi thay
Năng lực tư duy tự tin hình thành mỗi ngày
Đừng cô lập chính mình trong vỏ bọc phòng thủ,
Phá bỏ hoài nghi, quyết không chiếm giữ !!!

Bất cứ quan niệm, hình tướng của người tu
Vũ trụ chỉ chấp nhận, khi tâm địa hoà nhu
Không rào cản nào giới hạn giá trị đích thực !
Áp dụng lý thuyết vào thực tế,
… Đều do mình nhận thức !!!

Dễ, khó còn tuỳ vào trình độ căn cơ
Cẩn trọng chọn lựa, thông thoáng tự do
Mọi nghĩ suy phân biệt đều còn câu chấp !
Mời xem lời dạy Lão Tử để mà đồng nhất (1)

Huệ Hương

(*) lý thuyết
1) Lão Tử nói, “Do đó, để tránh những đối nghịch, thánh nhân lo liệu việc của mình mà không làm gì cả, truyền dạy người mà không dùng lời nói. Thánh nhân khiến cho sự việc xảy ra mà không hành động hay tuyên bố quyền sở hữu, hay mong được báo đền, do vậy năng lực của thánh nhân không bao giờ bị nguy hiểm.”*

__________________________________

Xâu Chuỗi Niệm Phật…

Muốn đi, trước hết, biết đường.
Lời Phật dạy rỏ, từng chương từng lời
Đó là điểm đến chớ lơi.
Hàng ngày, tu học, biết nơi phải về.

Gia duyên bận bịu tư bề !
Hỏi sao sắp xếp, tu về Tây Phương
Vẫn biết đời sống Vô Thường.
Bận nào, cũng thở, cũng thương thân mình ?!

Hít vào A Di lặng thinh.
Thở ra luôn nhớ tâm in Di Đà.
Nhớ Hoài hơi thở, vào ra.
Một hơi thở có, Di Đà tâm con.

Hỏi còn chuổi nào dài hơn.
Dài bằng mạng sống, biết còn hít vô.
Bận bịu cũng thở ra vô.
Chánh niệm hơi thở, điểm tô công dày

Xâu chuỗi dài bằng mạng này.
Kết bằng hơi thở, công dày dễ tu.
Áo cơm bận bịu lu bù.
Chuổi dài, hạ thủ công phu an liền.

Chánh niệm hơi thở trước tiên
Tu ngay, quả hiện, có liền, nhận ngay.
Biết mình còn sống tu ngay.
Biết mình còn thở, chuổi dài mạng ta.

Quyết Tâm Diện Kiến Di Đà…

Viên An

__________________________________

Lý Tưởng & Thực Tế – Dễ & Khó Tuỳ Căn Cơ Nhận Thức – Xâu Chuỗi Niệm Phật…

Chọn đường lý tưởng Phật theo
Vượt qua thực tế cheo leo… hồng trần
Bình an dù khổ vướng chân
Hay rằng phải trả, nghiệp phần đã gieo

Biết muôn thực tế, gieo neo
Tu tâm lý tưởng quyết đeo đến cùng
Thăng trẩm… trải được ung dung
Càng thêm thấm thía Phật dùng qủa, nhân

Căn cơ nhận thức thập phần
Tùy duyên khó, dễ tự thân… tính đường
Niềm tin sức mạnh phi thường
Phật Đà thực chứng nhiễu nhương luân hồi

Dễ hay khó chính tâm thôi
Quyết tìm giải thoát nổi trôi, nghiệp phần
Từ bi, nhẫn nhớ… thủ tuân
Vì không chiếm giữ được thân vô thường

Chọn tu lý tưởng Tây Phương
Mượn câu niệm Phật, dựa nương tâm bình
Lần… xâu chuỗi những vô minh
Cũng do chướng ngại thử mình quyết… lơi

Căn cơ nhận thức Phật lời
Thật ra dễ, khó ở đời chính ta
Nhất tâm diện khiến Di Đà
Nhớ câu Chánh Niệm thở ra, hít vào

Phật vì giải thoát truyền trao
Thiện lương lý tưởng, phá rào cản tham
Mọi người đều Phật trong tâm
Tùy căn cơ dễ, khó nhầm chữ duyên

Chuỗi xâu niệm Phật giữ chuyên
Cũng vì mục đích, quán khuyên tâm bình
Công phu hạ thủ chính mình
Vào ra hơi thở, thực tình… quản ta

Vô thường gần lắm chẳng xa…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.