Ôn Cố Tri Tân – Tưởng niệm Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt

Nhân ngày giỗ lần thứ 191 của Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt năm nay ( Mùng một tháng tám năm Quý Mão trùng hợp ngày sinh dương lịch 15/9/2023 của hậu bối ) đã được mẹ cha ký gửi từ khi hoài thai và được đặt tên Dung. Kính nguyện dâng lên Ân Công vài lời thơ vọng bái – HH

Huyền thoại Tả Quân, lễ giỗ Ông
Hàng năm nhang khói, ngưỡng ân công
Xưa cha mẹ mộng… ký dâng trẻ
Thấm thoát thành danh đúng ước mong

Cửa Thị Nại lẫy lừng vang tiếng nức (1)
Thành Gia Định trấn …thưởng Gia Long
Năm này lịch kỵ trăm chín mốt
Nguồn cội sử xanh mãi khắc lòng!

Huỳnh Phương – Huệ Hương

———————

(1)Trận hải chiến ở cửa Thị Nại là trận chiến chính yếu đem lại thành công cho nhà Nguyễn trong chiến dịch đánh bại nhà Tây Sơn. Người có công đầu trong trận này chính là Tướng Lê Văn Duyệt.

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.