Có lẽ bạn nên tìm ai đó để trò chuyện

Sách Maybe You Should Talk to Someone – Có Lẽ Bạn Nên Gặp Bác Sỹ Tâm Lý, tác giả là Lori Gottlieb (Better Version)

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.