Đã Sinh Ra

Đã sinh ra ở trong trần thế
Nghiệp của ta ở kế một bên
Nhân xưa trổ quả thiện hiền
Hoặc là ác nghiệp … một miền vây quanh

Nhưng thái độ góp phần vui sướng
Hay buồn phiền do hướng tâm ta
Mọi người đã biết gần xa
Hễ mà tâm chuyển … cảnh là đổi theo

Nhưng đôi lúc cheo leo sanh tử
Thản nhiên cười có chữ Nam Mô
Chắp tay thấy rõ đường nào
Thiện lành ác đạo để vào mà tu

Người không hiểu … hòa nhu … ngoài mặt
Nhưng trong lòng … từng khắc … nộ cuồng
Như là biển động bão giông
Đọc câu ý khởi … trong lòng tránh xa

Vì đã biết là ma tâm đó
Hiểu đặng rồi nào có trách ai
Dẫu hoàn cảnh đủ đúng sai
Giữ luôn thiện ý … không thay muôn đời

Đã sinh ra … nụ cười nhân thế
Mai khuất núi … chuyện kể rất dài
Tròn vo muôn kiếp luân hồi
Trả xong hết nghiệp … mây trời nhẹ bay…

05/10/2023 Doveton , Vic
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.