Cuộc Sống

Cuộc sống đó đong đầy tốt đẹp
Bởi vì ta luôn khép kín tâm
Nên rồi đã dễ hiểu lầm
Chung quanh đều xấu âm thầm khổ đau

Bởi chấp trước chìm sâu nỗi khổ
Biết hỷ xả không có buồn phiền
Ngẫm xem tất cả là duyên
Tập hành Bồ Tát tức liền lạc an

Từ buổi ấy thênh thang cuộc sống
Rất an nhiên mà lóng tâm này
Dẫu cho cho đời có đổi thay
Tùy duyên bất biến pháp hay Phật truyền

Cũng như thể chiếc thuyền tuy nhỏ
Sông tử sinh nào khó vượt qua
Tâm kinh từng chữ lời ca
Thấm vào máu đỏ thật là bình an

Cuộc sống đó gian nan nhưng đẹp
Khi lòng ta đã dẹp ưu phiền
Vì rằng tất cả là duyên
Từng lời Phật dạy áo uyên vô cùng

17/11/2023 – Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.