Được Thua…

Được thua hơn mất … lòng không bận
Lời kinh thật rõ … hận không xong
Tụng kinh Nhân Quả tất thông
Nên từ buổi đó trong lòng bình an

Cũng thấy rõ khó khăn nhận lãnh
Nhưng không hề sao nhãng tu tâm
Luôn dâng người những bình an
Lợi tha là chính … có phần tự tha

Sống áp dụng không xa lời Phật
Bình an về và vất vả qua
Nguyện cho tất cả Ta Bà
Vô tình và hữu đều là đệ huynh

Nguyện tất cả tái sinh Cực Lạc
Hàng cây reo tiếng nhạc … tiến tu
Muôn chim hiền dịu hòa nhu
Hoa sen bừng trổ … cùng nhau thiện lành

Được thua hơn mất … tranh không ích
Mà làm sao hãy tích nhân lành
Mai này trái ngọt nảy sanh
Sẻ chia tất cả chung quanh xa gần

04/11/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.