Hãy…

Hãy chấp nhận phận mình nhỏ bé
Bị rầy la không kể cho ai
Vì rằng quả thật là may
Có câu chỉ dạy thật hay nên mừng

Nếu giận hờn người ngừng chỉ rõ
Khuyết điểm mà mình có ngàn năm
Biết rồi phải sửa chữa dần
Để mà sẽ khá ân cần cảm ơn

Rất chí tình thật lòng vô hạn
Và đường tu khổ nạn nhẹ qua
Vì rằng là kẻ tại gia
Bước vào cửa Phật mới ba bốn ngày

Rất chí tình nhờ rầy la đó
Thật dễ thương nhờ có đệ huynh
Thật thà nên vẹn tròn tình
Cùng chung chùa đó vẹn xinh tâm này

Hãy chấp nhận từng ngày học hỏi
Với rầy la đã gói tình sâu
Xin củi đầu học từng câu
Đệ huynh chỉ dạy một màu thương yêu

13/11/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.