Hoa Lan Huệ

Hoa lan huệ cuối mùa xuân nở
Bao nhọc nhằn nỗi khổ phải qua
Chuyện gì cũng bởi tâm ta
Vô thường bài hát đâu xa mỗi ngày

Lan sắc thắm đó đây đều tỏ
Thưởng ngoạn không điều đó bởi người
Hoa nào có nói nữa lời
Đủ duyên hoa nở với trời đất quanh

Như ta đó mai xanh ngọn cỏ
Danh lợi kia nào có mang theo
Không buồn vui chẳng âu lo
Vô thường đang đến dầu cho sang giàu

Hoa lan huệ một màu tươi thắm
Cống hiến nhanh ánh nắng cuối xuân
Kẻo hè đến bước dần
Còn đâu hoa nữa mỗi lần một năm

Như ta đó ân cần sám hối
Một hừng đông và tối ngày trôi
Những lỗi lầm với người người
Dẫu cho ai nói ai cười mặc ai

Hoa lan huệ nay mai sẽ úa
Làm sao ngăn lưỡi búa vô thường
Là người Phật Tử tỏ tường
Chuyện chi cũng bỏ không vương vấn lòng

09/11/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.