Khai Đàn Dược Sư Cầu Quốc Thái Dân An 13/11 – 18/11

Tổ Đình Phước Huệ

Thông báo
KHAI ĐÀN DƯỢC SƯ CẦU QUỐC THÁI DÂN AN

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Trân trọng kính mời:

Quý Đồng hương Phật tử đến tham dự Pháp hội Dược Sư Cầu Quốc Thái Dân An được tổ chức tại Tổ đình Phước Huệ.

Thời gian thứ hai 13/11 đến thứ bảy 18/11/2023 vào lúc 18:30Lễ Khai Đàn Dược Sư vào lúc 18 giờ 30 tối thứ hai 13/11/2023</p
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc văn phòng Tổ đình Phước Huệ điện thoại 02 9725 2324

Trân trọng kính mời.
Ban Tổ Chức

This entry was posted in Thông Báo, Tin Tức. Bookmark the permalink.