Lạc Quan & Mỉm Cười

Dẫu mình luôn gặp hoài trái đắng
Nhưng không hề sao nhãng lạc quan
Cộng thêm tinh tấn siêng năng
Giữ tròn ngũ giới bình an lại về

Trên đời đó hai bề … sai đúng
Nhường cho người phần trúng có sao
Ngẫm xem nào đáng là bao
Để rồi tranh chấp hư hao ta, người

Là Phật Tử luôn cười trên miệng
Rồi gieo duyên từng chuyện chung quanh
Như cây tùng bách mãi xanh
Bốn mùa thay đổi vẫn an nhiên hoài

Hứa tự thân từng ngày đổi khác
Sẽ tốt hơn ghi khắc lời kinh
Chính mình cố gắng hơn mình
Thắng bản thân đó thật tình là hơn

Dẫu mình luôn hết lòng phụng sự
Chuyện thị phi cư xử … phần ai
Cuối cùng cũng tỏ nay mai
Liên Trì mở hội tháng ngày trổ sen

07/11/2023 Melbourne

HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.