Nhìn Lại Ta – Chút Hy Vọng Cho Tháng Ngày Còn Lại – Những Ngày Còn Lại…

NHÌN LẠI TA

Nhìn lại ta … chợt lòng hổ thẹn
Vì luôn luôn hò hẹn xấu xa
Nhất là tham dục trong ta
Vương bao nhiêu bận … đã qua … mỗi ngày

Lời kinh kệ đọc hay thông thạo
Nhưng khi hành … ảo não biết bao
Làm sao nói đặng bây giờ
Đêm ngày sám hối … nào mơ ước gì

Nhìn lại ta … muôn loài ác quỷ
Ở trong lòng khi chỉ thấy nghe
Không vừa nghịch ý … rõ mê
Sao chưa tỉnh ngộ … nẻo về lành tu

Như một năm đông thu phải có
Nếu thuận duyên … tu khó mà thành
Như cây tùng bách lá xanh
Một lòng đã quyết tu hành về sau

Nhìn lại ta … si nhiều vô hạn
Nên bây giờ kiếp nạn trùng trùng
Nhưng mà kiêu mạn xưng hùng
Không bao giờ rõ … rỗng thùng kêu to

Vậy mà cứ … nằm mơ hí lộng
Đang là đang thức … mộng … rõ mà
Bao nhiêu người thế có ta
Nên nào dám trách gần xa thật tình

Nhìn lại ta … chính mình tam độc
Vô minh sâu .. thanh lọc … tâm tà
Cúi đầu sám hối thật thà
Cầu xin Chư Phật … mong tha lỗi này

Mong bằng hữu …Tổ Thầy xin chứng
Tấc lòng thành … kẻo xứng ngục hình
Mong cho ngày tháng an bình
Không sa địa ngục … đẫm tình sầu đau

06/11/2023 Melbourne
HẢI TẦN

_____________________

Chút hy vọng cho tháng ngày còn lại !

Lẵng lặng đời trôi qua, tháng ngày còn lại !
Tâm hồn dù chai sạn, mầm thiện vẫn nở hoa
Nhân cách, đạo đức… nguyện chẳng rời xa
Ghi nhận,
đời ban tặng muôn vạn điều trân quý !
Hứa với lòng thắp sáng nguồn đạo lý !

Sống thực với hiện tại trong mỗi phút giây
Tin tưởng tương lai, dập tắt ảo tưởng ngay
Sẵn sàng lắng nghe, ấn tượng trong cảm giác!
Từ đây : là một phiên bản mới hoàn toàn khác!

Yêu cuộc sống, chân thành, đơn giản, hiếu kỳ
Đạt sức mạnh từ nội tại do sức kiên trì
Chút hy vọng:
Sẽ hoà hợp được với dòng chảy của vũ trụ!
Chẳng mong cầu hoàn hảo, lo chi đến hữu, thủ !

Đây là mầm tạo luân hồi cho kiếp tái sinh
Vực thẩm ẩn sâu chính ái dục, vô minh
Không để muộn màng giờ phút cuối nhìn lại !
Mọi thử thách là cơ hội để hân hưởng …
Thành công vượt qua thất bại, chướng ngại !
Nhiệt huyết, tư duy tích cực … với thời gian còn mãi !!

Huệ Hương

______________________

Những Ngày Còn Lại.

Bài hát nhân gian thường nghe còn văng vẵn bên tai ,:.
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt .
Trên đôi vai ta 2 vầng Nhật Nguyệt.
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về …

Đời mình còn được mấy năm ?
Xế chiều lầm lũi, xa xăm đường về.
Tiền lộ mang mang, hướng quê.
Nhớ lời kinh dạy, vượt mê cõi trần

Thực hành, phải quán nội tâm
Hướng nội tu đúng, tham sân thấy rồi.
Lỗi mình, xin chớ buông trôi.
Tu sai, hướng ngoại, săm soi lỗi người.

Phật pháp tại thế gian thôi.
Lông rùa, sừng thỏ, trên đời tìm đâu ?
Văn Tư Tu học hiểu sâu.
Quán tâm hướng nội, còn đâu tâm tà ?

Vô Thượng Y Vương Phật Đà.
Hơn tám vạn thuốc Phật ra trị người.
Thân này có bệnh viện đời.
Chùa chửa tâm bệnh, biết chưa hở người ?

Xế chiều còn lại bao ngày.
Như cá cạn nước, ngủ say hỡi người ?
Hành trang lành thiện dễ ngươi !
Kìa bờ giải thoát, đang chờ bước chân.

Những Ngày Còn Lại, Hết Dần !!

Viên An

______________________

Nhìn Lại Ta – Chút Hy Vọng Cho Tháng Ngày Còn Lại – Những Ngày Còn Lại…

Công tâm nhìn lại chính ta
Kệ kinh đọc thuộc, nhưng mà hành… sai
Não phiền chất nặng cả tai
Sân si tan độc, hằng ngày khéo lôi

Công tâm nhìn lại chính tôi
Biết nhiều tội lỗi, đành thôi kiếp này
Cúi đầu sám hối xin thay
Tránh xa địa ngục, từ nay tu trì

Chút hy vọng đấng từ bi
Tháng ngày còn lại, qua đi não phiền
Tâm hồn lắng động đảo điên
Lặng bình nguyện chẳng rời duyên Phật gần

Chút hy vọng sẽ chuyên cần
Dập điều ảo tưởng để dần tốt hơn
Tháng ngày còn lại giản đơn
Chẳng mong hoàn hảo, cố lơn… nhẫn từ

Những ngày còn lại không dư
Để mà mệt mỏi, ảo hư bên ngoài
Chân tâm hướng nội nhủ… hoài
Săm soi vật chất, lỗi ai làm gì

Những ngày còn lại chọn đi
Con đường Phật pháp từ bi quyết lòng
Văn Tư Tu học gắng công
Thực hành chuyên chú, gieo trồng thiện căn

Công tâm nhìn lại ăn năn
Sao chưa tỉnh ngộ, khó khăn trải rồi
Trùng trùng kiếp nạn do tôi
Sống không đạo đức trả thôi oan gì

Tháng ngày còn lại nhận ghi
Những điều trân qúy Phật vì chúng sinh
Giảng nhân qủa, tuyệt … vô minh
Kia bờ giải thoát, tự mình hướng theo

Xả buông nghiệp bám thân đeo

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.