Nồi Canh Chua

Nồi canh chua luôn luôn có ớt
Cuộc đời này nào bớt chua cay
Hãy coi mưa nhẹ đám mây
Qua đi rất vội cần gì để tâm

Cũng trên đường phải cần xanh đỏ
Để xe hơi người nhớ chạy dừng
Kẻo không tai nạn tưng bừng
Như tâm ta đó có từng buồn vui

Như trời kia có khi mưa nắng
Cây trải lên nào vắng mùa nào
Rau om quen biết người cho
Ngò gai cũng sẵn cùng vào nấu canh

Như Hoa Nghiêm chùa xanh cây lá
Phật Tử về tất cả quanh đây
Thân quen như thể là mây
Lắng nghe pháp vũ hôm nay đó mà

Nồi canh chua chính là duyên tụ
Nhiều bàn tay nào tự riêng ai
Cùng nhau chia sẻ hôm nay
Cũng như lời pháp của Thầy Hoa Nghiêm

16/11/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.