Chớ để cuộc đời trôi qua vô ích…

Nhân loại mãi bàng hoàng tiếc nuối,
khi hiền nhân viên tịch!
Học được điều gì để tích cực lạc quan,
Rằng …
Giá trị kiếp người không tuỳ thuộc thời gian (1)
Tròn trách nhiệm, bỏ lại sau lưng tất cả !

Sống hết mình tạo nhân lành, tránh ác quả !
Thiện, ác đến đi chung quy ở cái NHÌN
Quên hẳn mọi hình bóng cũ, cái bóng của mình
Và chỉ có …
Di sản để lại cho đời mới là quan trọng!

Thật ra
Chỉ có sự hiểu biết về “lấp đầy khoảng trống”
Thế giới là hành trình của CÓ và KHÔNG
Nuôi dưỡng nhau, tháo gỡ vướng mắc lòng vòng
Mọi vấn đề không có tuyệt lộ, tự tìm lối thoát (2)
Đừng để sự nhàm chán,
trôi qua vô ích HÃY TỰ MÌNH ĐỊNH ĐOẠT!
Bài kinh Trung Bộ thứ hai, Phật dạy đúng như (3)
Sống trong Chánh niệm, học Tránh tốt hơn Trừ,
Hãy thường xuyên nhớ đến công đức,
từ bỏ mọi phóng dật !
Hãy vận hành kiên định theo lẽ Thật,
Chấp nhận hiện tượng sinh tử, niết bàn
Chỉ là tạo tác của tâm thức, từ giác quan
Tâm tâm niệm niệm …
Để được địa vị “ Hoàn nhân “, chính trực, tiết tháo !
“Bên trong tự giác, ngoài quy hướng Tam Bảo”

Huỳnh Phương – Huệ Hương

———————————————————————————-
(1) A La Hán La Hầu La ( đại đệ tử của Phật đệ nhất mật hạnh ra đi khi vừa 50 tuổi – Albert Einstein 76 tuổi , Steve Jobs 56 tuổi và Alexander đại đến chỉ ở 36 tuổi )
(2) “Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn “
(3)Bảy pháp đoạn trừ phiền não trong kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, có một pháp “Tránh né nếu có thể “

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.