Gặp Nơi Đây

Gặp nơi đây Hoa Nghiêm chùa đó
Chính nhân duyên đã có sâu dày
Nếu không bèo bọt , đám mây
Nào huynh hay đệ tháng ngày trôi nhanh

Ngẩng đầu kìa mây xanh bay nhẹ
Xá tâm chi những kẻ đúng sai
Như giờ xứ Úc hôm nay
Lưu thông bên trái, sai ngay quê nhà

Quên tất cả thật thà đối đãi
Đừng bằng mặt trong cãi tứ tung
Mai kia có đủ sức hùng
Cho người biết mặt khi từng hiếp ta

Coi tất cả chỉ là nước chảy
Rất êm đềm khi phải gặp nhau
Lục hòa thực hiện cho mau
Kẻo người chê khẽ từng câu thấm lòng

Chùa Hoa Nghiêm vẫn tròn tuế nguyệt
Phật Tử mà xin quyết thiện lành
Chung quanh tất cả bình an
Nhẹ cười thanh thản ngày vàng đang trôi

27/11/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.