Hình Ảnh Lễ Vía A Di Đà & Khóa Tu Cuối Năm 2023

Dưới đây là Hình Ảnh Ngày Lễ Vía Khánh Đản Phật A Di Đà và khóa tu ngắn cuối năm 2023 do Cô Huê Hiếu ghi hình lại xin nhấn vào hình để xem cở lón hơn
\

\\

Huệ Hiếu

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.